9903133

راه‌اندازی و بهره‌برداری آزمایشی چهارمین واحد ایستگاه تقویت گاز فراشبند

راه‌اندازی و بهره‌برداری آزمایشی چهارمین واحد ایستگاه تقویت گاز فراشبند

دوره تست و ۷۲ ساعت راه‌اندازی و بهره‌برداری آزمایشی چهارمین واحد ایستگاه فراشبند واقع در خط دهم سراسری گاز، توسط گروه مپنا، با موفقیت به پایان رسید.

این عملیات با تلاش همکاران گروه مپنا، به ویژه در شرکت‌های نیرپارس، توگا، مکو و عوامل اجرایی این ایستگاه، در اردیبهشت ۹۹ محقق شد.

واحد مذکور، چهل و پنجمین واحد از مجموع واحدهای تحویل موقت شده به کارفرما در پروژه یکصد دستگاه توربو کمپرسور است.

قرارداد تأمین یکصد واحد توربوکمپرسور برای خطوط انتقال گاز سراسری شامل انجام تمامی مراحل طراحی، تأمین، ساخت، تحویل و نظارت بر نصب و راه‌اندازی است که پیشتر در آذر ماه ۱۳۸۸ به گروه مپنا محول شده است.

کارفرمای این پروژه، شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، مشاور پروژه شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی و مدیریت اجرای پروژه نیز بر عهده شرکت نیرپارس از شرکت‌های زیرمجموعۀ بخش نفت و گاز گروه مپنا است.

از قرارداد پروژه یکصد دستگاه توربوکمپرسور، تاکنون ۴۵ واحد پس از عملیات Cold Cranking با ورود گاز به ایستگاه و انجام تست ۷۲ ساعت، راه‌اندازی و تحویل موقت شده است.

 

منبع: اخبار گروه مپنا

مطالب اخیر