اعضاء هیأت مدیره

اعضاء هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا

Personal-Image-02
محمد عبدالهی رئیس هیأت مدیره
به نمایندگی از شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
6I5A0202
علیرضا خجسته وهاب‌زاده نائب رئیس هیأت مدیره
به نمایندگی از شرکت بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی
Personal-Image-04
جعفر جولا عضو هیأت مدیره و مدیرعامل
به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه کرامت
Personal-Image-03
یوسف پاشانژاد عضو هیأت مدیره
به نمایندگی از شرکت بین المللی رشد‌ سرمایه رضوی
Untitled-4
--- عضو هیأت مدیره
نمایندگی شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)