اعضاء هیأت مدیره

اعضاء هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا

Personal-Image-02
محمد عبدالهی رئیس هیأت مدیره
به نمایندگی از شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
Personal-Image-01
ابراهیم اسلام پناه نائب رئیس هیأت مدیره
به نمایندگی از شرکت بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی
Personal-Image-04
جعفر جولا عضو هیأت مدیره و مدیرعامل
به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه کرامت
Personal-Image-03
یوسف پاشانژاد عضو هیأت مدیره
به نمایندگی ازشرکت بین المللی رشد‌ سرمایه رضوی
Untitled-4
--- عضو هیأت مدیره
نمایندگی شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)