9810193

تحویل دائم واحد دوم نیروگاه گازی ماهشهر و واحد ششم نیروگاه گازی اردبیل

تحویل دائم واحد دوم نیروگاه گازی ماهشهر و واحد ششم نیروگاه گازی اردبیل

همزمان با تحویل دائم واحد دوم نیروگاه گازی ماهشهر، تحویل دائم واحد شماره ۶ طرح توسعه نیروگاه گازی اردبیل نیز به شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه ۲) ابلاغ شد.

با تحویل دائم واحد دوم گازی نیروگاه ماهشهر و همچنین ابلاغ تحویل واحد ششم طرح توسعه نیروگاه گازی اردبیل، تعداد واحدهای FAC شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه۲) در مجموع به ۸۲ واحد با ظرفیت کلی ۱۲۳۶۹ مگاوات رسید.

نیروگاه گازی سر بندر ماهشهر، دارای ۴ واحد گازی به ظرفیت هر کدام ۱۶۲ مگاوات و توربین‌های گازی V94.2 نسخه ۵ است.

پروژۀ ساختِ این نیروگاه که آخرین ساختگاه در قالب قرارداد ۷ نیروگاه (در بخش اعتبارات فاز دوم) محسوب می‌شود، دهم اسفند ۱۳۸۷ ابلاغ شد. کارفرمای این پروژه، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارت و مشاور آن شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو است.

طرح توسعه نیروگاه گازی اردبیل که در تاریخ ۱۶/۰۳/۹۰ از سوی سازمان توسعه برق ایران (شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی) به گروه مپنا ابلاغ شد، دارای دو قرارداد تأمین تجهیزات و مهندسی و اجرا بوده و شامل دو واحد گازی، هر کدام به ظرفیت ۱۶۲ مگاوات بوده که در آن نیز از توربین V94.2 نسخه ۵ استفاده شده است. مشاور کارفرما و دستگاه نظارت این پروژه نیز شرکت قدس نیرو است.

 

منبع: اخبار گروه مپنا

 

 

 

مطالب اخیر