‏ایران از نگاه غرب‏

چکیده ای از تحلیل های مؤسسه ی BMI در مورد ایران

موسسه ی Business Monitor International L.T.D که به اختصار BMI نامیده می شود ، یکی از مؤسسات معتبر جهان در خصوص آنالیز ریسکهای اعتباری و سیاسی است که پس از مؤسسات Fitch،Moody’s و S&P چهارمین رتبه را در این زمینه دارد.

مؤسسات معتبر رتبه بندی ریسک سیاسی اعتباری در جهان

 • (Fitch Ratings (U.S

 • ( Moody's (U.S

 • (Standard & Poor's (U.S

 • Business Monitor International

 • (CTRISKS (Greater China

این مؤسسه که دفتر اصلی آن در انگلستان قراردارد گزارش­هایی با سیاق تقریباً متعادل در مورد همه ی کشور ها از جمله ایران ارائه می­دهد. یکی از انواع گزارشات این مؤسسه که به صورت فصلی ارائه میشود،تحت عنوان” ” (پیش بینی فضای کسب و کار) انتشار می یابد.این گزارشات با تکیه بر حوادث سیاسی و منطقه ای به ایجاد سناریوهایی می پردازد و به طورکلی، فضای سیاسی و اقتصادی کشورها و تأثیر مؤلفه های کلان بر فضای عمومی کسب و کار را بررسی می کند.

بسیاری از دیدگاه های کلی بین همه ی شرکت های غربی ارائه دهنده ی گزارشهای تحلیل سیاسی و اقتصادی در مورد ایران مثل موراد زیر مشترک است.

 • Oxford Analytic

 • RAND Corporation

 • Maplecroft

 • Doing Business

 • PRS Group

 • Washington Institute for Near East Policy

 • Country Watch

 • Carnegie Endowment for International Peace

 • Economist Intelligence Unit

 • Council on Foreign Relations

 • International Strategic Analysis (ISA)

 • Foundation for Defense of Democracies

در این قسمت مهمترین عناوین گزارشهای Iran Business forecast شامل تحلیل ها و پیش بینی های این مؤسسه در حوزه های اقتصاد،سیاست و صنعت ایران ارائه شده است.

جمع بندی یکساله

مؤسسات ارائه دهنده گزارش در مورد ایران