9704024

ابلاغ دستور تنفس ۳ ماهه قرارداد‌های صنعت برق

ابلاغ دستور تنفس ۳ ماهه قرارداد‌های صنعت برق

آرش کردی، مدیرعامل شرکت توانیر در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق، دستور تنفس ۳ ماهه قرارداد‌های صنعت برق را ابلاغ کرد.

ابلاغ دستور تنفس ۳ ماهه قرارداد‌های صنعت برقبه گزارش برق نیوز، آرش کردی، مدیرعامل شرکت توانیر در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق، دستور تنفس ۳ ماهه قرارداد‌های صنعت برق را ابلاغ کرد.

در ابتدای نامه عنوان شده است که با عنایت به شرایط جدید اقتصادی کشور و نوسانات قیمت ارز و فلزات (شامل آهن، مس، آلومینیوم و روی) که سازندگان و پیمانکاران صنعت برق در تامین مواد اولیه مورد نیاز محصولات و پروژه‌های مرتبط را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، مقتضی است از هر گونه اخطار، فسخ قرارداد و یا ضبط ضمانت‌نامه قرارداد‌های جاری برای مدت سه ماه خودداری شود.

بنا به تاکید این نامه بدیهی است در مهلت فوق الذکر با ایجاد کاگروه‌های ویژه و با همکاری سندیکای صنعت برق ایران، اقدامات لازم به منظور بررسی راهکار‌های عبور از شرایط کنونی و حل موضوعات قراردادی جهت پیشبرد پروژه‌های صنعت برق براساس قوانین و مقررات صورت خواهد پذیرفت.

 

منبع: سندیکای صنعت برق

 

 

 

مطالب اخیر