9809271

کاهش ضریب تلفات و توسعه زیرساخت های کنترل هوشمند شبکه برق تهران

کاهش ضریب تلفات و توسعه زیرساخت های کنترل هوشمند شبکه برق تهران

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی شبکه توزیع برق، ضریب تلفات شبکه، کاهش چشمگیر داشت.

وی با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده به منظور دستیابی به اهداف این شرکت در

ارائه خدمات نوین منطبق بر به روزترین تجهیزات فنی، از توسعه زیرساخت های هوشمندسازی شبکه برق پایتخت، خبر داد.

حسین صبوری، با بیان اینکه این شرکت تلاش دارد تا با استفاده از تجهیزات و فناوری‌های نوین، شبکه توزیع برق پایتخت را به شکل کامل، هوشمند و ارائه خدمات به مشترکان را در کوتاه‌ترین زمان و به بهترین‌شکل میسر سازد، گفت: مقرر شده تا طرح‌های بهینه‌سازی شبکه توزیع برق و اجرای کابل خودنگهدار در مناطق ۲۲ گانه تهران با زمان‌بندی مناسب و در بازه زمانی کوتاه، اجرایی شده و از این طریق، ضریب تلفات شبکه به میزان چشمگیری کاهش یابد.

وی همچنین مدیریت ولتاژ شبکه با استفاده از سامانه‌های هوشمند و اجرای برنامه‌های عملیاتی ویژه به‌منظور دستیابی به کمترین زمان خاموشی در پایتخت را از تصمیم‌های مهم دومین نشست شورای هماهنگی ارزیابی عملکرد خواند و افزود: تا به امروز، بیش از ۳۰۰۰ کلید اتوماسیون با قابلیت مانور از راه دور در شبکه توزیع برق تهران، مورد بهره‌برداری قرار گرفته و تا پایان سال جاری با هوشمندسازی کنتورهای برق مشترکان دیماندی بزرگ و همچنین مجموعه‌های بزرگ تجاری و مسکونی، قریب به نیمی از مصرف برق شهر تهران از راه دور، مدیریت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق و موثر برنامه‌های تدوین شده در زمینه مدیریت مصرف و کنترل بار، تابستان ۱۳۹۹ نیز همچون امسال شاهد تداوم جریان برق پایدار در پایتخت باشیم.

 

منابع: خبرگزاری مهر/ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

 

 

 

 

مطالب اخیر