981019

چالش «قراردادهای متوقف» در صنعت برق

چالش «قراردادهای متوقف» در صنعت برق

در صورتی که مقوله تعدیل را برای نرخ نهاده های تولید در روند تولید برق در نظر نگیریم بی شک میلی به ادامه فعالیت برای تولیدکنندگان صنعت برق باقی نمی ماند.

پیام باقری، رییس کمیته صادرات برق سندیکای برق، گفت: بسیاری از قراردادهای ما به دلیل نوسانات نرخ ارز و تأثیری که این نوسانات بر نهاده‌های تولید و قیمت تمام شده تولید می‌گذارند متوقف شده است. این قراردادها طبیعتاً همچنان در حال پیگیری است تا مشکلات آن را حل و فصل کنیم. باید در نظر داشت که این قراردادها به دلیل مسائلی که در اختیار تولیدکنندگان نیست متوقف شده است.

وی افزود: ما با یک نقیصه ریشه دار در صنعت برق به نام نبود قراردادهای تیپ رو به رو هستیم. در جلسات، کارگروه‌ها و بخش‌های مختلفی تدوین این نوع قراردادها را پیگیری کردیم که متأسفانه به نتیجه نرسیده ایم. این نوع قراردادها می‌تواند بخشی از ذائقه کارفرما را کنترل کند و کارفرما نمی‌تواند با هر سلیقه و ذائقه ای قرارداد منعقد کند و تمام بار مسؤولیت قرارداد را بر دوش پیمانکار بگذارد.

به گفته این مقام مسؤول به دلیل فقدان چنین قراردادهایی در روند فعالیت صنعت برق شاهد اعمال سلیقه کارفرمایان هستیم. کارفرما در نوشتن پیش نویس اسناد مناقصه، اعمال سلیقه به نفع خود دارد که با روح قرارداد اصلی در تضاد است. طبیعی است قراردادی که توجیه اقتصادی دارند متوقف می‌شود. این مساله در صنعت برق به چالش «قراردادهای متوقف» تبدیل شده است.

رئیس کمیته صادرات سندیکای برق ایران با بیان اینکه جلساتی بین سندیکای برق و مدیران ارشد توانیر و وزارت نیرو برگزار شده است تا به این قراردادها رسیدگی شود، اظهار داشت: اگر این جلسات نتیجه دهد باعث می‌شود قراردادهای متوقف شده دوباره فعال شوند. اکنون این توقف باعث آسیب به صنعت برق می‌شود. در حال حاضر فعالان صنعت برق تمایلی به سرمایه گذاری جدید ندارند.

باقری ادامه داد: در صورتی که مقوله تعدیل را برای نرخ نهاده‌های تولید در روند تولید برق در نظر نگیریم بی شک میلی به ادامه فعالیت برای تولیدکنندگان در این زمینه نمی‌ماند.

 

 

منبع: خبرگزاری مهر

 

 

مطالب اخیر