9707284-1

پیشنهاد وزارت نیرو برای تسویه و تهاتر بدهی شرکت‌های تابعه

پیشنهاد وزارت نیرو برای تسویه و تهاتر بدهی شرکت‌های تابعه

وزارت نیرو پیشنهاد داده است نسبت به تسویه و تهاتر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بدهی شرکت‌های تابعه وزارت فوق، اقدام لازم انجام پذیرد.

وزارت نیرو به منظور تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و تسویه و تهاتر بدهی خود، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پیشنهاد داده است نسبت به تسویه و تهاتر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بدهی شرکت‌های تابعه وزارت فوق، اقدام لازم را انجام دهند.

این وزارتخانه در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه و به منظور تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و تسویه و تهاتر بدهی خود به شبکه بانکی و ضرورت تسهیل در اجرای برنامه تأمین آب و برق مطمئن و پایدار در تابستان آتی پیشنهاد داده است وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به تسویه و تهاتر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بدهی شرکت‌های تابعه وزارت فوق، اقدام لازم را معمول نمایند.

بر این اساس شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و به منظور تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و تسویه و تهاتر بدهی خود به شبکه بانکی کشور، پیشنهاد مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال (حدود ۱۷۰ هزار میلیارد ریال مربوط به تسویه و تهاتر بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و ۳۰ هزار میلیارد ریال مربوط به تسویه و تهاتر مطالبات تولیدکنندگان برق با بدهی آن‌ها به شبکه بانکی) را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نموده‌اند.

براساس بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه کل کشور به دولت اجازه داده شده است در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است تا مبلغ یک میلیون میلیارد ریال به صورت جمعی – خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه نماید. مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌‌شود. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین می‌‌شود.

معاونت نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور با هماهنگی بانک مرکزی از سقف یک میلیون میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد ریال آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی متقاضی و مشمول تخصیص داده و اخذ درخواست سایر اشخاص از جمله شرکت‌های تابعه وزارت نیرو را منوط به افزایش سقف مبلغ مورد نظر توسط بانک مرکزی دانسته است.

لذا وزارت نیرو با توجه ضرورت تسهیل در اجرای برنامه تأمین آب و برق مطمئن و پایدار در تابستان سال آینده، درخواست کرده است وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به تسویه و تهاتر ۲۰۰ هزار میلیارد بدهی شرکت‌ها دولتی و خصوصی فعال در صنعت آب و برق موافقت نمایند و همچنین به منظور فراهم شدن زمینه تهاتر مطالبات تولید کنندگان و فروشندگان برق از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و بدهی اشخاص مورد نظر به شبکه بانکی کشور، جزء (خ) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور اصلاح و عبارت “وخرید محصول از تولید کنندگان و فروشندگان بخش خصوص از جمله خرید برق” به شرح ذیل به آن اضافه شود:

خ- دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی تأمین می شود و خرید محصول از تولید کنندگان و فروشندگان بخش خصوصی از جمله خرید برق)

 

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)

مطالب اخیر