140012121

همکاری مشترک البرز توربین با شرکت­های مبین انرژی خلیج فارس و پتروشیمی ایلام

همکاری مشترک البرز توربین با شرکت­های مبین انرژی خلیج فارس و پتروشیمی ایلام

شرکت مهندسی و پشتیبانی البرز توربین با شرکت­های مبین انرژی خلیج فارس و شرکت پتروشیمی ایلام، تفاهم‌نامه مشترک امضا کردند.

تفاهم‌نامه با شرکت­های مبین انرژی خلیج فارس را خوش سرشت، عضو هیأت مدیره البرز توربین به نمایندگی از گروه مپنا و مهدی فرزانه، مدیرعامل شرکت مبین انرژی خلیج فارس به امضا رساندند.

در این تفاهم‌نامه مقرر شده است تا شرکت مهندسی و پشتیبانی البرز توربین به نمایندگی از گروه مپنا در جهت ساخت پره‌های ثابت و متحرک کمپرسور توربین‌های گازی مورد نیاز شرکت مبین انرژی خلیج فارس همکاری نماید.

بهره‌برداری حداکثری از توانمندی‌های فنی و تجهیزاتی بالقوه و بالفعل داخلی در راستای اجرای برنامه راهبردی مسئولیت اجتماعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از جمله مفاد این تفاهم‌نامه است.

همچنین به منظور ایجاد و گسترش همکاری های مربوط به انجام خدمات تعمیرات، تأمین قطعات و متریال مصرفی ساخت داخل قطعات توربین های گازی H-25 Hitach تفاهم نامه مابین شرکت پتروشیمی ایلام به نمایندگی حسن نجفی سمنانی و خوش سرشت عضو هیأت مدیره البرزتوربین امضا شد.

 

منبع: خبر مپنا

مطالب اخیر