9902273

نیروگاه‌های برق آبی بزرگ‌تر شدند

نیروگاه‌های برق آبی بزرگ‌تر شدند

تولید انرژی نیروگاه‌های برق آبی امسال با ۹ درصد افزایش همراه شده است.

چند سالی است که نیروگاه‌های برق آبی کمک زیادی در تامین برق کشور کرده‌اند، همین موضوع نیز موجب شده توجه بیشتری به این نیروگاه‌ها شود تا جایی که تولید انرژی این نیروگاه‌ها امسال با ۹ درصد افزایش همراه شده است.

از مردادماه سال ۱۳۹۷ که برنامه‌ریزی‌ها برای تامین برق تابستان سال ۱۳۹۸ آغاز شد، اساس بر این گذاشته شد که شرایط آبی سال ۱۳۹۸-۱۳۹۷ همچون سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶ باشد؛ یعنی حدود ۴۰۰۰ مگاوات کمبود تولید نیروگاه‌های برق آبی در تابستان ۱۳۹۸ داشته باشیم. در واقع سال ۱۳۹۷ حدود ۸۰۰۰ مگاوات کمبود تولید برای تابستان ۹۸ پیش‌بینی شده بود و براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، مقرر شده بود تا ۵۰۰۰ مگاوات از این کمبود با افزایش واحدهای تولیدی و به مدار آمدن نیروگاه‌های جدید و ۳۰۰۰ مگاوات باقی‌مانده نیز با اجرای ۱۱ برنامه مدیریت مصرف در سراسر کشور عملیاتی شود تا پیک تابستان ۹۸  با خاموشی صفر به پایان برسد.

بنابراین برای تابستان ۱۳۹۸ حدود ۸۰۰۰ مگاوات کمبود تولید پیش‌بینی شده بود و از سوی دیگر هدف‌گذاری شده بود که ۵۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود که تنها حدود ۳۸۰۰ مگاوات وارد مدار شد. اما آنچه که از وقوع دوباره خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در تابستان سال گذشته جلوگیری کرد، بارش‌های ابتدای سال بود که موجب شد حدود ۴۰۰۰ مگاوات کمبود ناشی از کم‌بارشی و در نتیجه کمبود تولید برق در سدهای مخزنی که عمدتاً در خوزستان قرار دارند، برطرف شود.

در سال گذشته برای اولین بار بیش از ۴۰ تالاب عمده کشور حدود ۵۰ تا ۱۰۰ درصد آبگیری و مخازن آب شرب کشور به شکل بی‌سابقه‌ای از منابع آب شیرین برخوردار شد؛ زیر سایه همین اتفاق دولت توانست طرح‌های آبی را سرعت دهد. بارش‌ها نه تنها به نیروگاه‌های برق آبی جان بخشیدند بلکه اقدامات مختلفی در حوزه سد سازی و تجهیزات آبی انجام شد. همچنین باتوجه به اینکه امسال نیز در یک سال تر قرار گرفته‌ایم، پیش‌بینی می‌شود که نیروگاه‌های برق آبی بتوانند نقش زیادی در جلوگیری از خاموشی ایفا کنند.

طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت نیرو در خصوص آخرین وضعیت نیروگاه‌های برق‌آبی، تولید انرژی نیروگاه‌های برق‌آبی در فروردین امسال نسبت به ماه قبل آن (اسفند ۹۸)، ۹ درصد افزایش داشته است. همچنین انرژی تولیدی تجمعی نیروگاه‌های برق آبی کشور در سال آبی جاری تا پایان فروردین ۹۹، معادل ۲۰۹۵ گیگاوات ساعت بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۴۸۲۵ گیگا وات ساعت)، ۵۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

این در حالی است که تولید انرژی نیروگاه‌های برق آبی در ماه فروردین ۹۹ نسبت به ماه اسفند ۹۸ (۱۹۲۵ گیگاوات ساعت) رشد ۹ درصدی دارد و اطلاعات نیروگاه‌های برق آبی کشور تا فروردین ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸، تغییری نداشته است. هم اینک ۵۵ نیروگاه برق آبی در کشور در حال بهره برداری، ۱۷ نیروگاه در حال اجرا و ۲۱۷ نیروگاه دیگر در دست مطالعه قرار دارد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

 

مطالب اخیر