9710163

نرخ بازار ارز ثانویه، مبنای محاسبه نرخ تعدیل نیروگاه‌های تجدیدپذیر

نرخ بازار ارز ثانویه، مبنای محاسبه نرخ تعدیل نیروگاه‌های تجدیدپذیر

بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ بازار ارز ثانویه در سیستم سامانه معاملات الکترونیکی ارز، مبنای محاسبه نرخ تعدیل نیروگاه‌های تجدیدپذیر قرار میگیرد.

قبلا وزیر نیرو در نامه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواستار اعلام نرخ رسمی مورد نظر برای محاسبه نرخ تعدیل نیروگاه‌های تجدیدپذیر شده بود. با این نرخ، قیمت‌های خریدتضمینی برق برای نیروگاه‌های بهره برداری شده قبلی با ضریب تعدیل فعلی افزایش قابل توجهی خواهد یافت. ساتبا با محاسبه نرخ تعدیل جدید برای سال ۹۷ باید مابه التفاوت آن در ماه‌های گذشته را نیز پرداخت نماید که رقم قابل توجهی خواهد شد.

گفتنی است محاسبه نرخ تعدیل قیمت‌های خرید تضمینی برق برای نیروگاه‌های مختلف خواهد بود، ولی پیش بینی می‌شود بیش از ۲۰ درصد در اکثر نیروگاه‌ها افزایش پرداختی در پی داشته باشد چراکه نرخ ارز در بازار ثانویه تقریبا به نرخ واقعی ارز در کشور نزدیک بوده و مبنای حقیقی افزایش قیمت‌ها خواهد بود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی برق نیوز

مطالب اخیر