140106142

میزان تلفات برق در ایران؛ دو برابر متوسط جهانی است

میزان تلفات برق در ایران؛ دو برابر متوسط جهانی است

رئیس سندیکای صنعت برق مصرف بهینه برق را از مسائل مهم و کلیدی توصیف کرد و گفت: اگر فضای‌ لازم در اختیار بخش ‌خصوصی قرار گیرد که وارد حوزه بهینه‌سازی مصرف برق شود در کاهش شدت مصرف انرژی اثرگذار خواهد بود.

پیام باقری، رئیس سندیکای صنعت برق گفت که تعبیر نادرستی با عنوان «مصرف زیاد» در افکار عمومی شکل ‌گرفته است که تحت لوای آن از مصرف‌ بالای برق پرهیز داده می‌شود؛ در حالی که آنچه حائز اهمیت است، نه الزاماً میزان مصرف که نحوه مصرف و ارزش افزوده حاصل از آن است.

او در ادامه توضیح داد: میزان مصرف برق در پیک سال جاری به بیش از ۶۹ هزار مگاوات رسید. در حالی که این میزان مصرف در کنار رشد‌ شدت مصرف در ایران به نسبت نرم‌های جهانی در بالاترین وضعیت قرار دارد و در سایر کشورها حداقل شدت مصرف اتفاق می‌افتد. به عبارت ساده‌تر، نرخ رشد شدت مصرف در ایران ۴۲ درصد بوده و این بدان معناست که آنچه در قالب انرژی تولید می‌شود، به جای تولید مولد به مصرف عادی می‌رسد. در حالی که رشد شدت مصرف در دنیا ۲۴ درصد برآورد شده است.

باقری با بیان اینکه اغلب خاموشی‌ها به ویژه در یک سال اخیر متوجه بخش‌های مولد بود، ادامه داد: اثر این سیاست در تولید ناخالص داخلی و شدت مصرف، نمود خواهد یافت.

رئیس سندیکای صنعت برق در ادامه مصرف بهینه برق را از مسایل مهم و کلیدی توصیف کرد و گفت: اگر فضای‌ لازم در اختیار بخش ‌خصوصی قرار گیرد که وارد حوزه بهینه‌سازی مصرف برق شود در کاهش شدت مصرف انرژی اثرگذار خواهد بود. او میزان پرت برق در شبکه‌ها را ۱۱ درصد و دو برابر متوسط جهانی عنوان کرد و سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در صنعت برق ایران را ممکن دانست.

 

تراز منفی تجاری برق ایران

پیام باقری در ادامه با تاکید بر اینکه دولت باید از مداخله‌گری در اقتصاد و صنعت برق خارج شود، گفت: این در حالی است که وزارت نیرو همچنان در رقابت با بخش خصوصی قدم برمی‌دارد در حالی که باید در جایگاه اصلی و واقعی خود که تنظیم‌گری است، مستقر شود.

وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های کشور باید به سمت آزادسازی در برق پیش رود، در پاسخ به سوال یکی از اعضای هیات نمایندگان مبنی بر احداث نیروگاه‌های برق توسط بخش خصوصی با هدف صادرات برق، گفت: کشور در این حوزه مستعد است اما در حال حاضر امکان صادرات برق برای بخش خصوصی وجود ندارد و این بخش کاملا در اختیار دولت است.

باقری سپس به تراز منفی تجاری برق کشور اشاره کرد و افزود: پس از سال‌ها، ایران به واردکننده برق تبدیل شده است. هم‌چنین نرخ خوراک گاز، مشکل و مانع بزرگ دیگری است که پیش روی نیروگاه‌ها قرار دارد و توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در این صنایع را کمرنگ کرده‌است.

وی همچنین با اشاره به اینکه، صنعت برق تجدیدپذیر در ایران، فاصله قابل توجهی با آنچه که در دیگر کشورها برقرار است، دارد، افزود: در انرژی بادی توسعه‌ای نداشته‌ایم و تا حدودی در انرژی خورشیدی اقداماتی صورت گرفته است.

 

منبع: سندیکای صنعت برق ایران

مطالب اخیر