موضوع فعالیت

موضوع فعالیت

با توجه به ساختار، اهداف، مأموریت‌ها، سابقه حضور و نقش شرکت در تشکیل و توسعه بنگاه‌های فعال در صنایع برق و آب کشور و داشتن شرکت‌های سرمایه پذیر که حسب قوانین و مقررات اخیر شرکت تحت عنوان نهاد مالی طبقه‌بندی شده و مشمول نظارت سازمان بورس و‌‌ اوراق بهادار می‌باشد ، زمینه های فعالیت شرکت در دو بخش جداگانه به‌شرح ذیل قابل طرح می‌باشد:

به عنوان پیشرو در تشکیل و توسعه بنگاه‌های فعال در صنایع برق و آب کشور

 • بررسی، مطالعه و حسب لزوم سرمایه‌گذاری (تشکیل و تأسیس) و مشارکت در طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی و خدماتی در راستای اهداف و مأموریت‌های شرکت با اولویت صنعت برق و آب کشور
 • بازسازی، نوسازی، اصلاح ساختار، توسعه و انحلال انواع شرکت‌های داخل و خارج از کشور
 • آماده کردن شرکت‌های سرمایه‌پذیر به منظور فروش سهام آن‌ها در بازار بورس اوراق بهادار یا خارج از بورس و هم‌چنین فراهم نمودن امکانات لازم برای پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار
 • تأمین کلیه خدمات مورد نیاز شرکت‌های زیر مجموعه اعم از مالی، خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای
 • مبادرت به هرگونه عملیات در راستای موضوع فعّالیت شرکت

به عنوان نهاد مالی ثبت شده نزد بورس و اوراق بهادار

موضوع فعالیت اصلی :

 • سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.
 • سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

موضوع فعالیت های فرعی :

 • سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز.
 • سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق دارای حق رأی شرکت‌ها و ... با قصد انتفاع و ...
 • سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه‌های  تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع
 • ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار