9807142

مصوبه ۲۵۰ میلیاردی دولت برای تهاتر مطالبات مپنا با بدهی ابلاغ شد

مصوبه ۲۵۰ میلیاردی دولت برای تهاتر مطالبات مپنا با بدهی ابلاغ شد

با تصویب هیات وزیران ۲۵۰ میلیارد تومان از مطالبات گروه مپنا از دولت با بدهی به سازمان خصوصی سازی تهاتر شد.

در جلسه اخیر هیأت وزیران و به پیشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد بند پ ماده ۲ و ۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی مصوب سال ۹۴ تصویب کرد:

۱. مطالبات شرکت های وابسته به مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت مدیریت شبکه برق با بدهی به سازمان خصوصی‌سازی به شرح جدول زیر تهاتر می شود.

 

  1. شرکت مدیریت شبکه برق تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(گروه مپنا) می‌شود و مکلف به اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی اقدام کند.

 

 

منبع: پایگاه خبری بورس پرس

مطالب اخیر