9811123

مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها به ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسید

مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها به ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسید

نیروگاه‌ها در حال حاضر برای تولید برق، روزانه ۱۷۰ میلیون واحد سوخت معادل مصرف می کنند که از این رقم، ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت مایع و ۷۰ میلیون مترمکعب سوخت گاز است.

به دنبال رشد افسار گسیخته مصرف گاز در بخش خانگی، گازرسانی به نیروگاه‌ها در وهله اول و گازرسانی به صنایع عمده مثل صنایع سیمان و پتروشیمی در وهله دوم، با محدودیت مواجه شده است.

نیروگاه‌ها در حال حاضر برای تولید برق، روزانه ۱۷۰ میلیون واحد سوخت معادل مصرف می کنند که از این رقم، ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت مایع و ۷۰ میلیون مترمکعب سوخت گاز است.

افزایش سهم مصرف سوخت مایع در سبد سوخت نیروگاه‌های کشور در حالی به حدود ۶۰ درصد رسیده که پیش‌بینی می‌شد در زمستان امسال، بیش از ۹۰ درصد سوخت نیروگاه‌های کشور با گازطبیعی تأمین شود.

پیش از این در ابتدای دولت یازدهم، وعده حذف سوخت مایع از سبد سوخت نیروگاه‌های کشور مطرح شده بود که این مهم تا امروز محقق نشده است و همچنان مضرات مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها هم شامل حال صنعت تولید برق حرارتی کشور، هم محیط زیست کشور و هم اقتصاد کلان کشور می شود.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

 

 

مطالب اخیر