001022

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت گروه مپنا برگزار شد

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت گروه مپنا برگزار شد

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت گروه مپنا، با حضور بیش از ۷۴ درصد سهام‌داران و با حضور نماینده سازمان بورس، برگزار شد.

در این جلسه، علیرضا خجسته وهاب زاده عنوان ریاست جلسه، جعفر جولا عنوان ناظر اول، مجتبی اکبری عنوان ناظر دوم و احمدرضا فراست سمت دبیر مجمع را برعهده داشتند.

مصوبات مجمع

در راستای ماده ۸۸ قسمتی از قانون تجارت و با تصویب مجمع، پنج شرکت کاندیدا شامل “شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا، شرکت بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی، شرکت مدیریت سرمایه کرامت، شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا و شرکت سرمایه‌گذاری استان گلستان” با رای اکثریت حاضران در مجمع برای عضویت هیأت‌مدیره حقوقی شرکت گروه مپنا به مدت دوسال انتخاب شدند.

همچنین مجمع موضوع هم‌زمانی ریاست هیأت‌مدیره و مدیرعامل گروه مپنا را تصویب کرد.

 

منبع: مپنا نیوز

مطالب اخیر