9903242

لایحه «تأسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق» تصویب شد

لایحه «تأسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق» تصویب شد

اعضای دولت با هدف جلوگیری از ایجاد انحصارات طبیعی در بخش برق، لایحه «تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق» را به تصویب رساندند.

در جلسه اخیر هیات دولت که به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، لایحه «تأسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق» به تصویب دولت رسید.

اعضای دولت با هدف جلوگیری از ایجاد انحصارات طبیعی در بخش برق و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، لایحه «تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق» را به تصویب رساندند.

مطابق این لایحه، دبیرخانه این نهاد با استفاده از ظرفیت‌های موجود، بدون گسترش تشکیلات جدید، تشکیل و در وزارت نیرو استقرار می‌یابد. هم‌چنین، اساسنامه نهاد مورد اشاره، به پیشنهاد شورای رقابت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

منبع: سندیکای صنعت برق ایران

 

 

 

 

مطالب اخیر