9707283

قرارداد‌های تجدیدپذیرها، متناسب با نرخ ارز تعدیل می‌شود

قرارداد‌های تجدیدپذیرها، متناسب با نرخ ارز تعدیل می‌شود

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) گفت: نرخ‌های خرید تضمینی برق از تجدیدپذیرها، متناسب با تغییرات نرخ ارز تعدیل می‌شود

وی افزود: ساتبا خطرپذیری تغییر نرخ ارز در قرارداد‌های خرید تضمینی را پذیرفته است و سرمایه گذار با تغییر نرخ ارز دچار هیچ آسیبی نمی‌شود.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) گفت: نرخ‌های خرید تضمینی برق از تجدیدپذیرها، متناسب با تغییرات نرخ ارز تعدیل می‌شود.

سیدمحمد صادق زاده افزود: ساتبا خطرپذیری تغییر نرخ ارز در قرارداد‌های خرید تضمینی را پذیرفته است و سرمایه گذار با تغییر نرخ ارز دچار هیچ آسیبی نمی‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به تعدیل نرخ قراردادها، سرمایه گذارانی که نیروگاه‌های آن‌ها به بهره برداری رسیده هیچ گونه آسیبی نمی‌بینند؛ قرارداد‌های جدید هم با نرخ‌های مناسب منعقد می‌شود.

معاون وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که نرخ پرداخت در قرارداد‌های خرید تضمینی بر اساس کدام یک از نرخ‌های ارز (نیما، ثانویه و بازار غیررسمی) محاسبه می‌شود، گفت: با توجه به تغییرات و نوسانات نرخ ارز، مبنای محاسبه نرخ ارز باید تغییر کند که این امر توسط بانک مرکزی مشخص خواهد شد.

صادق زاده اظهار داشت: فعلا وجه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به صورت علی الحساب بر اساس نرخ‌های قبلی به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود، اما به محض اینکه بانک مرکزی مبنای محاسبه نرخ خرید تضمینی را اعلام کند، همه مابه التفاوت‌ها پرداخت می‌شود.

 

منبع: خبرگزاری ایرنا

 

مطالب اخیر