News-img3

فلاحتیان: صادرات گاز بر روی صادرات برق تأثیر گذاشته است

معاون وزیر نیرو گفت: صادرات گاز از سوی وزارت نفت روی صادرات برق تاثیر گداشته و میزان آن را کاهش می‌دهد.

هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه صادرات برق در سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد بیشتر شده است، اظهار داشت: همراه با احداث نیروگاه‌های جدید در کشور عراق و پاکستان و تامین برق افغانسان طبیعتا میزان صادرات نیز افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه صادرات گاز از سوی وزارت نفت روی صادرات برق تاثیر گداشته و میزان آن را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: در صورت صادرات گاز به کشور‌های پیرامونی این کشور‌ها راسا مبادرت به تولید برق می‌کنند و نیاز به واردات از ایران نخواهند داشت.

فلاحتیان خاطرنشان کرد: ما کماکان برای صادرت آماده ایم و همین امکانات موجود و شبکه‌ها اجازه می‌دهند، بیش از ۱۵ میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کنیم. در هر صورت راهبرد ما افزایش میزان صادرات است، اما میزان آن بستگی به عرضه و تقاضا و بازار‌های برق و انرژی دارد.

مطالب اخیر