9901181

ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر به ۸۸۵ مگاوات رسید

ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر به ۸۸۵ مگاوات رسید

ظرفیت درحال بهره برداری نیروگاه های تجدیدپذیر کشورمان در آخرین ماه سال ۹۸ به رقم ۸۸۵ مگاوات رسید.

 

بر اساس آخرین اطلاعات سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران ۳۴۵ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر درحال احداث تا پایان اسفند گذشته در کشورمان وجود داشته است.

از مجموع نیروگاه های تجدید پذیر ۶۱ نیروگاه با سهمی ۴۴ درصدی به نیروگاههای خورشیدی تعلق دارد.

سهم نیروگاههای بادی با ۱۹ نیروگاه ۳۴ درصد از ظرفیت کل نیروگاههای تجدیدپذیر است.

نیروگاه های برق آبی کوچک سهمی ۱۲درصدی از مجموع ظرفیت انرژی های تجدید پذیر را به خود اختصاص داده اند.

نیروگاه های زیست توده با یک درصد کمترین سهم در تولید برق از محل نیروگاه های تجدیدپذیر را به خود اختصاص داده اند.

سهم تولید برق از بازیافت حرارت توربین های انبساطی هم دو درصد است.

تولید برق از محل کاهش تلفات در شبکه برق نیز به هفت درصد رسیده است.

ظرفیت انرژی های تجدید پذیر درحالی به ۸۸۵ مگاوات رسیده که پیش­تر همایون حائری معاون برق و انرژی وزیر نیرو از تلاش برای رسیدن ظرفیت این بخش به هزار مگاوات خبر داده بود.

 

منبع: خبرگزاری ایرنا

 

 

                                                                                  

مطالب اخیر