140212222

ظرفیت نیروگاهی کشور از ۹۲هزار مگاوات عبور کرد/ افزایش ۱۲۵۰ مگاواتی تولید برق در ۱۰ ماه

ظرفیت نیروگاهی کشور از ۹۲هزار مگاوات عبور کرد/ افزایش ۱۲۵۰ مگاواتی تولید برق در ۱۰ ماه

با بهره‌‌‌برداری از واحدهای جدید حرارتی، تجدیدپذیر و تولید پراکنده، ظرفیت اسمی تولید برق کشور در ۱۰ ماه‌‌‌ نخست امسال، ۱۲۵۰ مگاوات افزایش یافت و با افزایش هزارو ۲۵۰ مگاواتی ظرفیت منصوبه تولید برق کشور، ظرفیت اسمی تولید برق در پایان دی‌‌ به ۹۲‌هزار و ۵۵ مگاوات رسید.

نیروگاه‌‌‌های سیکل‌‌‌ترکیبی بیشترین سهم را در ظرفیت منصوبه نیروگاهی ایران دارند. در زمان حاضر ۳۵‌هزار و ۷۱۹ مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی در کشور داریم که ۳۸.۹‌درصد از ظرفیت اسمی تولید برق کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین واحدهای بخاری و گازی با ظرفیت اسمی ۱۵‌هزار و ۸۲۹ مگاوات و ۲۳‌هزار و ۳۳۰ مگاوات، به‌‌‌ترتیب سهمی ۱۷.۲درصدی و ۲۵.۳درصدی در تولید برق کشور دارند. در مجموع واحدهای حرارتی (بخاری، گازی و سیکل ترکیبی) با مجموع ۷۴‌هزار و ۸۷۸ مگاوات، ۸۱.۴‌درصد از ظرفیت اسمی تولید برق کشور را به خود اختصاص داده‌‌‌اند. در پایان ‌‌‌دی‌‌‌ ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه‌‌‌های برق‌‌‌آبی به ۱۲‌هزار و ۱۴۴ مگاوات رسید که ۱۳.۲‌درصد از ظرفیت منصوبه نیروگاهی را شامل می‌شود.

سهم انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر از ظرفیت اسمی تولید برق کشور همچنان حدود یک‌‌‌درصد است و با مجموع ظرفیت ۱۱۲۰ مگاوات، ۱.۲‌درصد از این ظرفیت، به نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر (بادی، خورشیدی، زیست‌‌‌توده و برق‌‌‌آبی‌‌‌های کمتر از ۱۰ مگاوات) اختصاص دارد. نیروگاه اتمی بوشهر که تنها نیروگاه اتمی کشور است، با ظرفیت ۱۰۲۰مگاواتی، سهم ۱.۱درصدی از ظرفیت نصب‌‌‌شده نیروگاهی ایران دارد. مجموع ظرفیت اسمی تولید برق در نیروگاه‌‌‌های تولید پراکنده و خودتامین نیز به ۲‌هزار و ۴۸۵ مگاوات می‌رسد که ۲.۷‌درصد از ظرفیت اسمی تولید برق کشور است. همچنین واحدهای دیزلی با مجموع ۴۰۸ مگاوات، ۰.۴‌درصد از ظرفیت تولید برق کشور را شامل می‌‌‌شوند.

 

منبع: دنیای‌‌‌ اقتصاد

 

 

مطالب اخیر