971003

ظرفیت نیروگاه‌های کشور از مرز ۸۰ هزار مگاوات گذشت

ظرفیت نیروگاه‌های کشور از مرز ۸۰ هزار مگاوات گذشت

ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های کشور طی هفته پایانی آذرماه با افتتاح واحدهای جدید از مرز ۸۰ هزار مگاوات گذشت.

در حال حاضر ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های کشور به حدود ۸۰ هزار و ۵۳ مگاوات رسیده است که در این بین واحدهای گازی با ۲۵ هزار و ۳۵۵ مگاوات، بیشترین ظرفیت (۳۱٫۶۷ درصد) نصب شده نیروگاهی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

هم اکنون ۲۹٫۳۴ درصد نیروگاه‌های کشور مربوط به واحدهای سیکل ترکیبی است که حدود ۲۳ هزار و ۴۸۶ مگاوات از ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های ایران مربوط به این بخش است. واحدهای بخار نیروگاهی نیز ۱۹٫۷۷ درصد ظرفیت منصوبه این حوزه را به خود اختصاص داده‌اند و با ظرفیت ۱۵ هزار و ۸۲۹ مگاواتی خود در میان سه بخشی قرار گرفته که بیشترین ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور را دارند.

در حال حاضر ظرفیت واحدهای برق‌آبی نیز به ۱۱ هزار و ۹۳۸ مگاوات رسیده است و سهم ۱۴٫۹۱ درصدی را در بین کل ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های کشور در اختیار دارند.

همچنین ظرفیت فعلی واحدهای تولید پراکنده (شامل  MW253 خودتأمین) به یک هزار و ۳۳۵ مگاوات و ظرفیت نیروگاه‌های اتمی نیز به یک هزار و ۲۰ مگاوات رسیده است که از این حیث واحدهای یاد شده هر کدام حدود یک درصد از کل ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

در حاضر حاضر آخرین ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور هم به حدود ۶۶۰ مگاوات و ظرفیت واحدهای دیزلی نیز به حدود ۴۳۹ مگاوات رسیده است.

براین اساس هم‌اکنون ایران به لحاظ ظرفیت منصوبه برق رتبه نخست منطقه و جایگاه چهاردهم را در جهان دارد.

 

 

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)

مطالب اخیر