970728

ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور

 

 

ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور

سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق، روند رشد ماهانه ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان شهریور ماه ۹۷ را، ۶۵۰.۲ مگاوات اعلام کرده است.

از کل ظرفیت منصوبه، ۴۷۰.۵ مگاوات توسط نهاد‌های غیردولتی و ۱۷۹.۷ مگاوات توسط نهاد‌های دولتی می‌باشد. در شکل زیر ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک بر حسب تکنولوژی (مگاوات) تا پایان هفته ۲۷ سال ۹۷ در کشور ما ارایه شده است.

 

 

 

 

 

در نمودار زیر سهم هر یک از نیروگاه‌ها لحاظ شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: پایگاه خبری برق نیوز

مطالب اخیر