9908062

طرح فروش اوراق نیروگاهی زمینه‌ساز صادرات برق

طرح فروش اوراق نیروگاهی زمینه‌ساز صادرات برق

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: وزارت نیرو در طرح برق امید به دنبال رایگان کردن مصرف بخشی از جامعه است و به نظر می‌رسد که طرح واقعی سازی قیمت‌ها نیز در آینده نزدیک اجرا خواهد شد.

حمیدرضا صالحی، با اشاره به طرح فروش اوراق نیروگاهی اظهار کرد: زمانی که ظرفیت بورس افزایش و به حد اعلای خود که در آن قیمت را عرضه و تقاضا مشخص کند، برسد؛ این وضعیت می‌تواند روند غلطی که در ثبات قیمت برق در سال‌های اخیر در نظر گرفته شده را تا حدودی اصلاح کند؛ این گواهی می‌تواند به عنوان اوراق ارزشمند بخشی از مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی را تامین کند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: وزارت نیرو در طرح برق امید به دنبال رایگان کردن مصرف بخشی از جامعه است و به نظر می‌رسد که طرح واقعی سازی قیمت‌ها نیز در آینده نزدیک اجرا خواهد شد.

وی افزود: واقعی سازی قیمت انرژی که در برنامه سوم گنجانده شده بود اما با تصمیم گیری هیجانی از سوی مجلس وقت به تثبیت قیمت تبدیل شد و مشکلات صنعت برق در خصوص تامین سرمایه گذاری و افزایش ظرفیت تولید برق را آغاز کرد.

صالحی عنوان کرد: فروش گواهی برق ۵ مگاواتی به صنایعی که قیمت نهایی آن به صورت ارزی تعیین می‌شود، امکان تعیین قیمت عادلانه و افزایش سرمایه گذاری در ساخت نیروگاه‌های برق را فراهم می‌کند.

به گفته وی، در برنامه ششم توسعه ذکر شده است که تنها برقی امکان صادرات را دارد که قیمت گاز و سوخت آن به صورت غیر یارانه باشد، هم اکنون تمام برق تولیدی کشور با سوخت ارزان گاز تامین می‌شود و به نظر نمی‌رسد در شرایط فعلی تصمیمی در خصوص صادرات برق تولیدی نیروگاه‌ها گرفته شده باشد و انحصار صادرات برق در دست دولت خواهد ماند.

صالحی ادامه داد: در صورتی که تکلیف سوخت نیروگاه‌ها مشخص شود می‌توان نسبت به صادرات در این بخش امیدوار بود، اما تفاسیری هم در این زمینه وجود دارد به گونه‌ای که بخش پتروشیمی نیز به عنوان یک صنعت تبدیلی در شرایط مشابه با صنعت برق سوخت با قیمت کمتر دریافت می‌کند و امکان صادرات را نیز دارد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: این گواهی اوراق ظرفیت نیروگاه‌ها شاید گام نخست برای ایجاد شرایط مشابه با صنعت پتروشیمی است که در آن سوخت به قیمت مناسب به نیروگاه‌ها داده شود تا امکان صادرات برق نیز فراهم شود.

وی افزود: مدعیان صادرات برق بر این نظر باور دارند که در صورت فراهم شدن امکان صادرات، این بخش با ساخت نیروگاه ضمن تامین نیاز داخل به افزایش ظرفیت برق نیز کمک خواهند کرد، این ادعا نیز منطقی به نظر می‌رسد آن هم در شرایطی که کشور مشکلی برای تامین گاز داخل ندارد و از سوی دیگر در زمینه صادرات گاز عملا نقش مهمی را ایفا نکرده است.

صالحی بیان کرد: در شرایط فعلی می‌توان با استفاده از ظرفیت گاز نسبت به صادرات برق اقدام کنند، آن هم در شرایطی که کشور‌های حوزه خلیج فارس نیازمند به برق هستند و در کنار صادرات برق می‌توانیم اقدام به تبادل انرژی در کشور کنیم.

رئیس کمیسون انرژی اتاق بازرگانی ایرانی با اشاره به اهمیت تبادل انرژی در کشور بیان کرد: تبادل انرژی قیمت برق را کاهش خواهد داد و ایران نیز باید از شرایط برای کاهش هزینه‌های تولید انرژی استفاده کنند.

صالحی عنوان کرد: با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی، صادرات برق می‌تواند فرصت مناسبی برای افزایش درآمد‌های دولتی باشد که با توجه به توسعه صنعت برق و خودکفایی در ساخت بسیاری از قطعات و تجهیزات شرایط برای آن فراهم است.

وی با اشاره اهمیت ارزنگار‌ها برای درآمدزایی کشور بیان کرد: رمز ارز‌ها در جهان رشد مناسبی داشته است که سهم ایران در استخراج ارز به ۳ درصد رسیده که رقم قابل توجهی است و با توجه به رسمی بودن شناخته این صنعت از سوی دولت، می‌توان با تعامل مناسب زمینه افزایش درآمدزایی برای کشور را فراهم کرد و حتی در جابجایی منابع مالی در زمان تحریم‌ها موثر باشد.

 

منبع: سندیکای صنعت برق ایران

 

مطالب اخیر