970707

صدور مجوز صادرات برق برای بخش‌خصوصی

صدور مجوز صادرات برق برای بخش‌خصوصی

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق خبر داد: تاکنون در فاز اول ۱۰ هزار مگاوات تقاضا برای صادرات انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد شده است.

سید محمد صادق زاده با اشاره به اینکه در حال‌ حاضر ظرفیت صادرات برای انرژی‌های تجدیدپذیر بسیار گسترده شده‌ و هیچ محدودیتی نیز برای داوطلبان این بخش وجود ندارد، گفت: حدود یک ماه پیش وزیر نیرو دستورالعمل عقد قراردادهای تضمینی را برای صادرات برق از انرژی‌های تجدیدپذیر ابلاغ کرد. وی افزود: با توجه به این مساله اکنون می‌توانیم به بخش خصوصی مجوزهای لازم را برای انجام صادرات برق بدهیم و شبکه را در اختیار آنها قرار دهیم.

وی ادامه‌ داد: سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند در بیابان‌هایی که استعداد تولید برق از انرژی خورشید و باد وجود دارد، سرمایه‌گذاری کرده و برق تولیدی خود را به‌صورت کامل به کشورهای همسایه صادر کنند. رئیس سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق، با تاکید بر این مساله که بخش خصوصی قراردادها را با کشورهای خارجی خود منعقد و صورت حساب‌ها را نیز وصول می‌کند، تصریح کرد: در این بین سهم ملی که ۱۵ درصد از قیمت فروش برق است، دریافت می‌شود.

به گفته صادق زاده، این طرح به تازگی بنا شده است و به همین دلیل در حال تحقیق است، اما قطعا به زودی تقاضاهای بسیاری از سوی بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه ایجاد می‌شود. بخش خصوصی پس از اینکه توانست مذاکراتی را با طرف خارجی انجام داده و از قرارداد خود مطمئن شد، می‌تواند نسبت به اخذ مجوز از سازمان‌های مربوطه اقدام کند. وی با تاکید بر این مساله که بنای توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشور توسعه سرمایه‌گذاری است، ادامه‌ داد: هر فردی که بخواهد در حوزه تجدیدپذیرها سرمایه‌گذاری کند راه برای آن باز است و ما قطعا به آن فرد خوشامد می‌گوییم و در این حوزه هیچ تفاوتی بین سرمایه‌گذار داخلی و خارجی وجود ندارد. رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق گفت: با توجه به برنامه ٩٨ معادل ٢٠ هزار میلیارد تومان برای توسعه تجدیدپذیرها و گذر از پیک سال آینده در نظر گرفته شده است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

 

مطالب اخیر