9712071

صادرات برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر از سال آینده

صادرات برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر از سال آینده

رئیس سازمان ساتبا گفت: مصوبات قانونی لازم برای صادرات برق تجدیدپذیرها فراهم شده است و امیدواریم از سال آینده در کنار صادرات برق تولیدی نیروگاه‌های فسیلی بتوانیم برق تولیدی تجدیدپذیرها را در سبد صادرات انرژی کشورمان وارد کنیم.

سیدمحمد صادق‌زاده با تاکید بر اینکه ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر به حدود ۷۰۰ مگاوات رسیده است، گفت: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته این ظرفیت تا پایان سال چهار رقمی شده و به هزار مگاوات خواهد رسید.

وی نرخ رشد تجدیدپذیرها در کشور را بسیار مناسب دانست و افزود: ایران استعداد بسیار بالا و سرشاری برای تولید برق از نور خورشید، باد و سایر منابع تجدیدپذیر دارد.

صادق‌زاده ادامه داد: در حال حاضر هر کیلووات ساعت برق تجدیدپذیر با رقمی کمتر از ۳۰۰ تومان تولید می‌شود که این قیمت بسیار جذاب و رقابتی است؛ بدین منظور ایران از استعداد بسیار بالایی برای تامین برق داخل کشور بدون استفاده از هرگونه سوخت و منابع آبی دارد و حتی امکان صادرات این تولیدات به خارج از کشور نیز فراهم شده است.

صادق‌زاده ادامه داد: در حال حاضر ۴۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید در حال احداث است که اگر ۷۰۰ ظرفیت به مدار آمده واحدهای موجود را با حدود ۵۷ هزار مگاوات ظرفیت پیک مصرف برق شبکه در تابستان مقایسه کنیم مشخص خواهد شد که ظرفیت تولید برق تجدیدپذیرها هم اکنون به بیش از یک درصد رسیده است.

وی ادامه داد: براساس برآورد صورت گرفته با تکمیل ۴۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در حال ساخت و تکمیل این واحدها سهم تجدیدپذیرها در چرخه تولید برق کشور به حدود دو درصد خواهد رسید که براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته این روند ادامه پیدا خواهد کرد تا تکلیف پنج درصدی را که قانون برنامه ششم توسعه در این زمینه مشخص کرده را بتوانیم عملیاتی کنیم.

صادق‌زاده اضافه کرد: در حال حاضر ۴۲ درصد ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به واحدهای خورشیدی، ۴۱ درصد مربوط به نیروگاه‌های بادی و حدود هشت درصد نیز مربوط به سایر نیروگاه‌های تجدیدپذیر است ولی برای بلندمدت حدود ۵۰ درصد سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر ما خورشیدی، ۴۰ درصد بادی و ۱۰ درصد نیز مربوط به سایر نیروگاه‌های واحدهای تجدیدپذیر خواهد بود.

معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی نسبت به واحدهای بادی پیشی گرفته است، گفت: به طوری کلی با توجه به پتانسیل موجود در کشورمان حدود ۹۰ درصد تامین برق از تجدیدپذیرها در ایران متعلق به نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و کمتر از ۱۰ درصد آن متعلق به نیروگاه‌های زیست توده، آبی کوچک و سایر استعدادهای انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک است.


منبع: خبرگزاری تسنیم

مطالب اخیر