شرکت‌های آبفایی، آبیاری و زهکشی

درصد مالکیت شرکت صبا در ۴۴ شرکت آب و فاضلاب

شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

میزان مالکیت: ۲۷%

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب استان تهران (۱۸%)

شرکت تامین وتصفیه آب وفاضلاب تهران (۰.۵%)

شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران (۰.۵%)

شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران (۰.۵%)

شرکت فاضلاب تهران(۰.۵%)

شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران (۰.۵%)

شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران (۰.۵%)

شرکت آب و فاضلاب منطقه ۱ تا ۶ ششم شهر تهران | (۰.۵%)

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب قم

میزان مالکیت: ۱۷%

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

میزان مالکیت: ۶%

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب استان همدان

میزان مالکیت: ۶%

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان وبلوچستان

میزان مالکیت: ۶%

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

میزان مالکیت: ۶%

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب استان فارس

میزان مالکیت: ۶%

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

میزان مالکیت: ۵%

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

میزان مالکیت: ۳%

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

میزان مالکیت: ۳%

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

میزان مالکیت: ۶%

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب استان ایلام

میزان مالکیت: ۴%

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی

میزان مالکیت: ۳%

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

میزان مالکیت: ۳%

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

میزان مالکیت: ۳%

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب مشهد

میزان مالکیت: ۳%

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

میزان مالکیت: ۶%

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب استان زنجان

میزان مالکیت: ۳%

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

میزان مالکیت: ۶%

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

میزان مالکیت: ۳%

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب استان کردستان

میزان مالکیت: ۳%

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

میزان مالکیت: ۳%

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه وبویراحمد

میزان مالکیت: ۶%

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

میزان مالکیت: ۳%

بازدید از وب سایت

شرکت بهره برداری ازشبکه های آبیاری وزهکشی گیلان

میزان مالکیت: ۳۰%

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب استان لرستان

میزان مالکیت: ۳%

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب استان مازندران

میزان مالکیت: ۳%

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب استان یزد

میزان مالکیت: ۳%

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان

میزان مالکیت: ۳%

بازدید از وب سایت

شرکت آب و فاضلاب استان البرز

میزان مالکیت: ۰.۰۵%

بازدید از وب سایت

شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا

شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا با هدف سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه های صنعت برق شامل احداث و بهره برداری از نیروگاه ها، تولید انرژی های تجدید پذیر، تاسیسات انتقال و نیرو،‌ تاسیسات توزیع برق و همچنین حوزه های صنعت آب نظیر عملیات سد سازی،‌ تولید و تامین آب شرب و غیره تاسیس گردید.