شرکت‌های در حال تصفیه (منحل شده)

درصد مالکیت: ۶۷
سازمان انرژی های نو (سانا)
درصد مالکیت: ۶۰
شرکت توزیع نیروی برق شمال غرب تهران
درصد مالکیت: ۶۰
شرکت توزیع نیروی برق شمال شرق تهران

شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا

شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا با هدف سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه های صنعت برق شامل احداث و بهره برداری از نیروگاه ها، تولید انرژی های تجدید پذیر، تاسیسات انتقال و نیرو،‌ تاسیسات توزیع برق و همچنین حوزه های صنعت آب نظیر عملیات سد سازی،‌ تولید و تامین آب شرب و غیره تاسیس گردید.