شرکت‌های توزیع نیروی برق

درصد مالکیت شرکت صبا در ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان تبریز

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق اردبیل

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال بختیاری

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

میزان مالکیت: ۵۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق اهواز

میزان مالکیت: ۵۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

میزان مالکیت: ۴۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان شیراز

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

میزان مالکیت: ۴۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق استان قم

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

میزان مالکیت: ۵۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

میزان مالکیت: ۵۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق غرب استان مازندران

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

میزان مالکیت: ۵۱%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

میزان مالکیت: ۵۹%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران

میزان مالکیت: ۶۰%

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

میزان مالکیت: ۶۰%

بازدید از وب سایت

شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا

شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا با هدف سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه های صنعت برق شامل احداث و بهره برداری از نیروگاه ها، تولید انرژی های تجدید پذیر، تاسیسات انتقال و نیرو،‌ تاسیسات توزیع برق و همچنین حوزه های صنعت آب نظیر عملیات سد سازی،‌ تولید و تامین آب شرب و غیره تاسیس گردید.