سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت

سهامداران شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا شامل شرکت های ذیل می‌باشد.

شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس (سهامی خاص) ۴۹.۹۸ %
شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت وتهیه کالای آب و برق ساتکاب (سهامی خاص) ۴۹.۹۹ %
سایر سهامداران ۰.۰۳ %