9805162

سنکرون واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون

سنکرون واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون

واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون، با شبکه سراسری برق سنکرون شد.

با سنکرون این واحد، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون شده توسط شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا به عنوان نماینده گروه مپنا در این پروژه به ۹۷ واحد با ظرفیت ۱۴۹۱۳ مگاوات رسید.

قرارداد فروش برق نیروگاه غرب کارون مپنا، برای نخستین بار با سرمایه‌پذیری خارج از حیطه وزارت نیرو(شرکت مهندسی و توسعه نفت – وزارت نفت) به صورت خرید تضمینی، به روش BOO و طول دوره ۲۰ ساله به امضاء رسیده است.

نیروگاه غرب کارون که در منطقه دشت آزادگان، کیلومتر ۲۷ جاده اهواز به خرمشهر قرار دارد، برای تأمین برق میادین چهارگانه نفتی با ظرفیت نامی ۵۲۰ مگاوات شامل یک بلوک سیکل ترکیبی با استفاده از توربین‌های گازی  Map2A قابل ارتقاء به Map2B و سیکل بخار سه فشاره با راندمان بالای ۵۱ درصد و قابل افزایش به ۵۳ درصد و سیستم کنترل Mapcs احداث شده است.

بر اساس مفاد قرارداد، مدت زمان برای سنکرون واحد اول گاز ۱۵ ماه و واحد بعدی گاز به فاصله ۲ ماه، واحد بخار ۳۰ ماه، تحویل موقت ۲ ماه پس از سنکرون و تحویل دائم ۱۲ ماه پس از تحویل موقت تعیین شده است.

ظرفیت واحدها شامل دو واحد ۱۷۰ مگاوات توربین گاز و یک ۱۸۰ مگاوات توربین بخار و سیستم خنک کن ACC و پست ۲۳۰ کیلو ولت است. کارفرمای پروژه، شرکت تولید برق غرب کارون مپنا و مشاور کارفرما نیز شرکت قدس نیرو است. تعداد واحدهای نیروگاه غرب کارون، یک بلوک سیکل ترکیبی به ظرفیت ۵۳۶ مگاوات شامل توربین گازی MAP2A و توربین بخار سه فشاره، سیستم خنک‌کن ACC، پست و خط انتقال برق ۲۳۰ کیلوولت AIS است.

کارفرمای پروژه شرکت تولید برق غرب کارون مپنا و مشاور کارفرما شرکت قدس نیرو تعیین شده‌اند. همچنین راهبری پروژه غرب کارون در بخش بخار از آبان ماه گذشته و در بخش گازی پس از سنکرون واحدها از شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا به شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا انتقال داده شد.

 

منبع: اخبار گروه مپنا

 

 

مطالب اخیر