970327

راندمان نیروگاه‌ها حدود ۳۸ درصد است

راندمان نیروگاه‌ها حدود ۳۸ درصد است

عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت: حداقل میانگین راندمان نیروگاه‌ها حدود ۳۸ درصد بوده که دولت باید راندمان را با تبدیل نیروگاه‌های بخار به سیکل ترکیبی افزایش دهد.

حسین امیری خامکانی با اشاره به پایین بودن راندمان نیروگاه‌های حرارتی، گفت: دولت در قانون برنامه ششم توسعه و قانون حمایت از صنعت برق مکلف شده که راندمان نیروگاه‌ها را با تبدیل نیروگاه‌های بخار به سیکل ترکیبی افزایش دهد. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت باید هر چه سریعتر نیروگاه‌های بخار را به سیکل ترکیبی تبدیل کند، افزود:البته ظاهرا اقداماتی در این باره صورت گرفته؛ اما بحث اساسی این است که ایران در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر از برنامه عقب بوده و براساس برنامه پیش نرفته است.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو باید توافق کنند که ۱۰۰ درصد عوارض حاصل از برق براساس قانون به توسعه برق تجدیدپذیر و روستایی اختصاص یابد و این عوارض نباید در بخش دیگری هزینه شود.

وی ادامه داد: بخشی از عقب ماندگی، برنامه ناشی از این است که عوارض حاصل از فروش برق که باید براساس قانون صرف توسعه برق تجدیدپذیر شود در سال ۹۶ توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده نشد، در حالی که تضمین خرید برق بسیاری از سرمایه گذاران که در بحث تجدیدپذیر خورشیدی و برق قرارداد امضاء کرده بودند از محل همین عوارض برق بود.

وی، با بیان اینکه عدم تخصیص عوارض برق وزارت نیرو را دچار مشکل کرده است، یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو باید توافق کنند که ۱۰۰ درصد عوارض حاصل از برق براساس قانون به توسعه برق تجدیدپذیر و روستایی اختصاص یابد و این عوارض نباید در بخش دیگری هزینه شود.

وی افزود:اگر این عوارض به توسعه نیروگاه‌ها اختصاص یابد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر شتاب می‌گیرد؛ اما متاسفانه کشور در این زمینه از برنامه عقب است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه حداقل میانگین راندمان نیروگاه‌ها حدود ۳۸ درصد بوده که رقمی پایین است، ادامه داد: برخی نیروگاه‌های کشور قدیمی بوده و نیروگاه‌های حرارتی راندمانشان پایین است، در حالی که تکنولوژی‌های این حوزه پیشرفت کرده و باید از تکنولوژی‌های جدید استفاده کرد تا راندمان این نیروگاه‌ها را بالا برد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت تبدیل نیروگاه‌های بخار به سیکل ترکیبی برای افزایش راندمان، تصریح کرد: دولت مکلف شده در طول برنامه ششم توسعه ۲۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده و راندمان نیروگاه‌ها را با تبدیل نیروگاه‌های بخار به سیکل ترکیبی افزایش دهد.

 

 

منبع: پایگاه خبری برق نیوز

مطالب اخیر