9903312

راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور به ۳۸٫۵۶ درصد رسید

راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور به ۳۸٫۵۶ درصد رسید

راندمان نیروگاه‌های ایران بالاتر از کشورهایی همانند کانادا، آلمان، چین، فرانسه، استرالیا و روسیه قرار گرفته است.

​راندمان نیروگاه‌های حرارتی ایران به بیشترین میزان خود در طول تاریخ صنعت برق رسیده و برای اولین بار به حدود ۳۸٫۵۶ درصد ارتقا یافت. اضافه شدن سالانه بخش بخار واحدهای سیکل ترکیبی نیروگاه‌ها (با وجود عدم تخصیص‌های لازم در بودجه‌های سالانه) و برنامه‌ریزی دقیق و توأمان بخش تولید برق و دیسپاچینگ ملی در انتخاب آرایش واحدهای نیروگاهی و بهره‌برداری بهینه و برنامه‌ریزی زمان تعمیرات واحدها (بطوریکه در اکثر اوقات واحدهای سیکل ترکیبی و با حداکثر راندمان داخل مدار باشند) موجب شد که در سال گذشته راندمان سالانه نیروگاه‌های حرارتی کشور به بیشترین میزان خود در طول تاریخ صنعت برق رسیده و برای اولین بار به حدود ۳۸٫۵۶ درصد ارتقا یابد.

در حال حاضر متوسط راندمان واحدهای حرارتی در دنیا ۳۷٫۳ درصد است که از این حیث راندمان نیروگاه‌های ایران بالاتر از کشورهایی همانند کانادا، آلمان، چین، فرانسه، استرالیا و روسیه قرار گرفته است.

بر همین اساس برای ادامه این روند و افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی، ضرورت تبدیل واحدهای گازی باقیمانده به سیکل ترکیبی با تامین بودجه‌های لازم بیش از هر زمانی وجود دارد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت برق حرارتی

مطالب اخیر