9706253

دستور توقف اقدامات قراردادی صنعت آب تا پایان سال صادر شد

دستور توقف اقدامات قراردادی صنعت آب تا پایان سال صادر شد

به دستور معاون آب و آبفای وزارت نیرو، اتخاذ تصمیماتی نظیر فسخ و ضبط ضمانت نامه های مشاوران، پیمانکاران و تأمین کنندگان کالا که طرف قرارداد صنعت آب هستند، متوقف شد.

عباس سروش که این نامه را به منظور جلوگیری از اتخاذ تصمیم در خصوص قراردادهای متاثر از شرایط کنونی اقتصاد کشور به مجموعه های تحت پوشش معاونت آب و آبفای وزارت نیرو شامل کلیه شرکت های آب منطقه ای، مدیریت منابع آب ایران، مهندسی آب و فاضلاب کشور، توسعه منابع آب و نیروی ایران و نیز سازمان آب و برق خوزستان، ارسال کرده و خواستار این امر شده است که تا پایان سال ۱۳۹۷ جهت عبور از مقطع فعلی، تحقق اهداف پروژه ها و حمایت از عوامل اجرایی، حتی الامکان از اتخاذ تصمیماتی نظیر فسخ و ضبط ضمانت نامه های مشاوران، پیمانکاران و تأمین کنندگان کالا که طرف قرارداد این مجموعه ها هستند، جلوگیری شود.

وی در انتهای این نامه خاطرنشان کرده است: به منظور ساماندهی وضعیت قراردادها و اتخاذ تصمیمات راهبردی، کارگروه نظام فنی و اجرایی آب و آبفا در دفتر استانداردها و طرح های آب و آبفای این معاونت پذیرای پیشنهادهای سازنده خواهد بود.

محمد حاج‌رسولیها، مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز طی نامه­ای به شرکت های زیرمجموعه اش ضمن اشاره به شرایط کنونی اقتصادی کشور، نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات بهای مصالح، تجهیزات و ماشین آلات و هزینه اجرای کار که پیمانکاران، تولیدکنندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات را با چالش های غیر قابل پیش بینی مواجه کرده است، از مدیران شرکت های زیرمجموعه این معاونت خواست که از اتخاذ تصمیمات قراردادی در خصوص قراردادهای متاثر از این شرایط خودداری کنند.

محمد حاج‌رسولیها در بخش دیگری از نامه خود از این مدیران خواسته تا ضمن کمک به کوتاه کردن گردش کاری و فرآیندهای مربوطه از قبیل آزادسازی سپرده حسن انجام کار در قبال سیستم های مورد قبول، زمینه را برای استفاده از تبصره های قانونی در زمینه خرید مصالح و تجهیزات در چارچوب قرارداد فیمابین فراهم کرده و لزوما تنها در چارچوب قراردادهای جاری و اسناد منضم به پیمان فعالیت کنند.

وی همچنین ار ارائه هر گونه پیشنهاد و یا راهکار منطقی در راستای تسهیل و گذار از تنگناهای مترتب بر شرایط فعلی استقبال و تصریح کرده که این پیشنهادات ضمن انعکاس به مراجع بالادستی، گامی در راستای مدیریت مطلوب و موثر در مقابل چالش های پیش رو خواهد بود.

لازم به ذکر است سندیکای صنعت برق ایران پس از دریافت مجوز تنفس سه ماهه برای قراردادهای صنعت برق از معاونت برق وزارت نیرو، به دلیل اینکه برخی از شرکت های عضو قراردادهایی در حوزه آب و آبفای این وزارتخانه دارند، درخواست اعلام تنفس و حالت فوق العاده در قراردادهای صنعت آب و فاضلاب را به این وزراتخانه ارسال و جهت پیگیری موثرتر این مساله با انجمن صنفی شرکت های آب و فاضلاب نیز وارد مذاکره و همکاری شد.

 

منبع: سندیکای صنعت برق ایران

 

مطالب اخیر