‏خصوصی سازی در صنعت برق‏

خصوصی سازی در صنعت برق کشور ترکیه

خصوصی سازی در صنعت برق کشور ترکیه

خصوصی سازی دارای مفهومی گسترده در علوم سیاسی و اقتصادی است؛ جریانی مخالف در جلوگیری از بزرگ شدن دولت و دخالت‌های بیش از حد آن که موجب کاهش کارایی اقتصادی می‌شود. تحولات اقتصادی دهه ۱۹۸۰ نشانه آغاز عصر جدیدی در اقتصاد جهانی بود که خصوصی‌سازی در برنامه اقتصادی کشورها قرار گرفت.

صنعت برق کشور آمریکا

صنعت برق کشور آمریکا

بر اساس تصمیم کمیسیون اروپا، بازار برق و گاز در کلیه‌ی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا از اول جولای سال ۲۰۰۷ باید به طور کامل تجدید ساختار می‌شد. بیشتر کشورها تاکنون این تجدید ساختار را به انجام رسانیده‌اند و بخش‌های مختلف بازارهای برق و گاز را به طور کامل از یکدیگر مستقل و بر روی عموم بازنموده‌‌اند.
صنعت برق کشور آلمان

صنعت برق کشور آلمان

بر اساس تصمیم کمیسیون اروپا، بازار برق و گاز در کلیه‌ی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا از اول جولای سال ۲۰۰۷ باید به طور کامل تجدید ساختار می‌شد. بیشتر کشورها تاکنون این تجدید ساختار را به انجام رسانیده‌اند و بخش‌های مختلف بازارهای برق و گاز را به طور کامل از یکدیگر مستقل و بر روی عموم بازنموده‌‍‌اند.