990422

تولید ۲۵.۴ درصد برق کشور بدون استفاده از سوخت

تولید ۲۵.۴ درصد برق کشور بدون استفاده از سوخت

بیش از ۲۵ درصد برق تولیدی نیروگاه‌های کشور در سال ۹۸ توسط بخش بخار واحد‌های سیکل ترکیبی، نیروگاه‌های برق‌آبی، اتمی و انرژی‌های نو و بدون استفاده از سوخت و یا سوخت اضافی فسیلی انجام شد.

بر این اساس از ۳۱۲ هزار و ۶۵۸ میلیارد کیلووات ساعت برق تولیدی در سال گذشته، ۷۹ هزار و ۴۵۹ میلیارد کیلووات ساعت بدون استفاده از سوخت یا سوخت اضافی فسیلی بوده که معادل ۲۵.۴ درصد است.

بنا بر این گزارش، مقادیر سال گذشته نشان می‌دهد که از ۷۹ هزار و ۴۵۹ میلیارد کیلووات ساعت انرژی، ۴۱.۹۴ میلیارد کیلووات ساعت با تبدیل واحد‌های گازی به سیکل ترکیبی و بدون استفاده از سوخت اضافی تولید شده و این بدان معناست که نزدیک به ۱۱ میلیارد متر مکعب گاز در سال ۹۸ صرفه‌جویی شده است.

 

**ظرفیت ۷۵۰۰ مگاواتی قابل تبدیل به سیکل ترکیبی

در زمان حاضر هم ظرفیت قابل تبدیل به سیکل ترکیبی ۷۵۰۰ مگاوات است که در قالب قرارداد‌های بیع متقابل در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد.

با انجام این کار، سالانه ۱۲ میلیارد متر مکعب گاز صرفه‌جویی خواهد شد و راندمان ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور به بیش از ۴۲ درصد خوهد رسید.

همچنین از انتشار حدود ۴۳ میلیون تن گاز‌های گلخانه‌ای در سال جلوگیری خواهد شد.

به منظور شتاب بخشی در این کار، ضرورت دارد مطابق قانون مربوطه، سوخت صرفه‌جویی شده حاصل از احداث بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به سرمایه‌گذاران تحویل شود که در این زمینه به همکاری وزارت نفت نیاز است.

 

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی برق نیوز

 

 

                                                                                                                  

مطالب اخیر