990324

تهاتر مطالبات مپنا با ۷۰ درصد سهام دو شرکت غیر بورسی

تهاتر مطالبات مپنا با ۷۰ درصد سهام دو شرکت غیر بورسی

گروه مپنا از تهاتر مطالبات تأمین آتیه کارکنان برق خراسان با خرید ۷۰ درصد سهام دو شرکت غیر بورسی خبر داد.

گروه مپنا از تهاتر مطالبات تأمین آتیه کارکنان برق خراسان با خرید ۷۰ درصد سهام شرکت غیر بورسی صنایع فناوری نورساخت اترک و همچنین۷۰ درصد از سهام شرکت تولید برق راشد تربت حیدریه خبر داد.

براین اساس، محسن میرزایی معاون مالی اقتصادی مالی گروه مپنا اعلام کرد: ۷۰ درصد از سهام شرکت صنایع فناوری نور ساخت اترک فعال در زمینه مشارکت در احداث، توسعه و تکمیل، راه اندازی و ایجاد شرکت های تولیدی، به قیمت ۱٫۹۲۶ ریال برای هر سهم و مجموع معامله ۵۳/۹ میلیارد تومان از محل تهاتر با مطالبات از شرکت تأمین آتیه کارکنان برق خراسان خریداری شده است.

وی افزود: از همین محل، ۷۰ درصد از سهام شرکت تولید برق راشد تربت حیدریه فعال در زمینه ساخت و بهره برداری از نیروگاه به قیمت ۲۱٫۷۸۴ ریال به ازای هر سهم و مجموع معامله ۳۸/۸میلیارد تومان خریداری گردیده است.

 

منبع: پایگاه خبری بورس پرس/سایت کدال

 

مطالب اخیر