991216

تندیس بلورین برای صنایع آب و برق صبا

تندیس بلورین برای صنایع آب و برق صبا

یازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران با حضور درخشان شرکت سرمایه گذاری صنایع آب و برق صبا به کار خود پایان داد.

بر اساس این گزارش، تندیس بلورین یازدهمین دوره جشنواره مدیریت مالی ایران توسط شرکت سرمایه گذاری صنایع آب و برق صبا دریافت شد. حضور فعال و گسترده شرکت­ها و سازمانهای ایرانی در جایزه ملی مدیریت مالی ایران بیانگر این است که سازمانهای ایرانی میل بسیاری برای حضور در فرآیندی دارند که در آن سازمانهای همسو و غیرهمسو شرکت می کنند تا سطح واقعی خود را در حیطه عملکرد مدیریت بسنجند و خود را با سازمانها و شرکتهایی که از نظر نوع فعالیت با آنها مشترک می باشند، مقایسه نمایند. این واقعیت که کسب جایزه ملی مدیریت مالی ایران به خصوص در سطوح بالاتر به عنوان سند افتخار یک سازمان و به طور خاص حوزه مالی می باشد نه تنها برای مدیران نهادینه شده بلکه حضور در فرآیند جایزه ملی مدیریت مالی ایران و ارتقای حوزه مالی سازمان به سطح معیارهای این جایزه به عنوان یک آرمان برای اغلب شرکتها و سازمانها تبدیل گردیده است. یادآور می شود یازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران به همت انجمن مدیریت مالی ایران و با حضور جمع کثیری از مقامات و مدیران سازمانهای اقتصادی اواخر بهمن ماه برگزار شد.

 

منبع: هفته­نامه اطلاعات بورس

 

 

 

مطالب اخیر