0006071

تلفات برق تولیدی کشور معادل ۴۳ درصد مصرف برق خانگی

تلفات برق تولیدی کشور معادل ۴۳ درصد مصرف برق خانگی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران معتقد است، ۴۶ درصد برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی و گازی تولید می‌شود در حالی که راندمان این نیروگاه‌ها معادل ۲۰ تا ۳۲ درصد است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران با بیان اینکه داده‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد که ۱۰ تا ۱۲ درصد برق تولیدی در کشور در همان مرحله انتقال و توزیع از بین می‌رود، گفت: میزان تلفات برق در ایران، سالانه حدود ۴۰ ترابایت ساعت است.

به گفته رضا پدیدار، این میزان تلفات در برق تولیدی، معادل ۴۳ درصد کل مصرف برق خانگی در ایران است.

وی با اشاره به اینکه بر طبق آمار رسمی وزارت نیرو، ظرفیت تولید برق در کشور رقمی معادل ۸۵ هزار مگاوات است، افزود: این در حالی است که ظرفیت واقعی تولید برق کشور کمتر از ۶۰ هزار مگاوات است و ۱۲ هزار مگاوات از تولیدات این بخش نیز مربوط به نیروگاه‌های آبی است که با توجه به روند خشکسالی‌ها در کشور طی سال‌های اخیر، نیروگاه‌های آبی کشور با نصف ظرفیت فعال هستند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین به دیگر آمار‌های وزارت نیرو اشاره کرد که نشان می‌دهد تعداد مشترکان جدید در سال ۹۹ به ۷۵۴ هزار مشترک رسیده است در حالی که این میزان طی سال پیش از آن، معادل ۷۱۴ هزار مشترک جدید بود.

به گفته پدیدار، وزارت نیرو در حالی سال گذشته، رشد ۴۸۰۰ مگاواتی تولید برق را هدفگذاری کرده بود که در عمل تنها ۴۰ درصد از آن محقق شد که با روند محدودیت‌های موجود، طی سال‌های آتی نیز کاهش تولید برق در کشور تداوم پیدا خواهد کرد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران همچنین، با استناد به آمار وزارت نیرو، ۴۶ درصد از ظرفیت تولید برق کشور را مربوط به نیروگاه‌های حرارتی و گازی عنوان کرد که بنا بر این آمار، راندمان این نیروگاه‌ها معادل ۲۰ تا ۳۲ درصد است که از حیث استاندارد و نرم جهانی، راندمان بسیار ضیعفی است. به گفته وی، با تبدیل این بخش از نیروگاه‌ها به نوع چرخه ترکیبی، راندمان تولید برق به بیش از ۴۵ درصد قابل انجام است.

پدیدار با بیان اینکه این وضعیت نشان می‌دهد که بخش عظیمی از برق کشور در نیروگاه‌هایی تولید می‌شود که راندمان بسیار پایینی دارند، گفت: در حال حاضر تنها ۳۶ درصد برق کشور از نیروگاه‌های چرخه ترکیبی تولید می‌شود که این میزان معادل یک‌سوم برق کشور است.

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی برق نیوز

مطالب اخیر