9711292

تحویل موقت واحد چهارم نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله عراق

 

تحویل موقت واحد چهارم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله عراق (از فاز نخست)، از سوی کارفرمای پروژه تأیید و به امضای طرفین رسید.

با تحویل موقت واحد چهارم، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل موقت شده (PAC) توسط شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا در مجموع به ۸۸ واحد با ظرفیت ۱۳۴۱۱ مگاوات رسید.

*نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

طراحی، تأمین کلیه تجهیزات، حمل، نصب و راه‌اندازی به همراه خدمات نظارت بر عملیات ساختمانی ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی در شرایط ایزو و در ۴ فاز بر عهده گروه مپنا و عملیات ساختمانی مجموع نیروگاه و اجرای اسکلت فلزی (به جز بخش بویلر و سیستم خنک کن) ACC بر عهده شرکت شامارا است.

فاز اول شامل ۶ واحد گازی از نوع  MAP2B  است. راندمان واحدهای این فاز، حداقل ۳۴٫۶ درصد در تحویل موقت بوده که ۱۲ ماه پس از تحویل موقت آن‌ها، به میزان  ۳۶ درصد تضمین می‌شود.

فاز دوم شامل ۳ واحد بخار از نوع E به همراه بویلر بازیاب حرارتی بدون مشعل اضافی و سیستم خنک کن ACC و مشترکات مربوطه است.

فاز سوم شامل ۶ واحد گازی از نوع MAP2B است. راندمان واحدهای این فاز حداقل ۳۴٫۶ درصد در تحویل موقت بوده و ۱۲ ماه پس از تحویل موقت آن‌ها  به میزان  ۳۶ درصد تضمین می‌شود.

فاز چهارم شامل ۳  واحد بخار از نوع E به همراه بویلر بازیاب حرارتی بدون مشعل اضافی و سیستم خنک کن ACC و مشترکات مربوطه است.

این نیروگاه، شش بلوک سیکل ترکیبی به ظرفیت شش بلوک ۵۰۰ مگاواتی در مجموع سه هزار مگاوات در منطقه رومیله در حومه شهر بصره کشور عراق در حال احداث است.

“شرکت شامارا” کارفرمای اصلی و شرکت توسعه ۲ به نمایندگی از گروه مپنا، پیمانکار پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله است.

 

منبع: اخبار گروه مپنا

 

مطالب اخیر