980825

تحویل موقت واحد ششم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله عراق

تحویل موقت واحد ششم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله عراق

گواهی تحویل موقت (PAC) واحد ششم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله در کشور عراق، امضاء شد. 

با تحویل موقت واحد پنجم گازی نیروگاه رمیله عراق، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل موقت توسط شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه ۲) به عنوان نماینده گروه مپنا در این پروژه، در مجموع به ۹۲ واحد با ظرفیت ۱۴۰۹۱ مگاوات رسید.

طراحی، تأمین کلیه تجهیزات، حمل، نصب و راه‌اندازی به همراه خدمات نظارت بر عملیات ساختمانی ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله در شرایط ایزو و در ۴ فاز بر عهده گروه مپنا و عملیات ساختمانی مجموع نیروگاه و اجرای اسکلت فلزی به جز بخش بویلر و سیستم خنک کن  (ACC)بر عهده شرکت شامارا است.

تجهیزات اصلی پروژه نیروگاه سه هزار مگاواتی رمیله از جمه توربین گازی MAP2B و توربین بخار  E Type (E30-16-1-1×6.3)، بویلر بازیاب حرارتی (HRSG) بدون مشعل اضافی نیز از تولیدات کارخانجات گروه مپنا است.

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

فاز نخست شامل ۶ واحد گازی از نوع  MAP2B  است. راندمان واحدهای این فاز، حداقل ۳۴٫۶ درصد در تحویل موقت بوده که ۱۲ ماه پس از تحویل موقت آن‌ها، به میزان  ۳۶ درصد تضمین می‌شود.

فاز دوم شامل ۳ واحد بخار از نوع E به همراه بویلر بازیاب حرارتی بدون مشعل اضافی وسیستم خنک کن ACC و مشترکات مربوطه است.

فاز سوم شامل ۶ واحد گازی از نوع MAP2B است. راندمان واحدهای این فاز حداقل ۳۴٫۶ درصد در تحویل موقت بوده و ۱۲ ماه پس از تحویل موقت آن‌ها  به میزان ۳۶ درصد تضمین می‌شود.

فاز چهارم شامل ۳  واحد بخار از نوع E به همراه بویلر بازیاب حرارتی بدون مشعل اضافی و سیستم خنک کن ACC و مشترکات مربوطه است.

این نیروگاه، شش بلوک سیکل ترکیبی به ظرفیت شش بلوک ۵۰۰ مگاواتی در مجموع سه هزار مگاوات در منطقه رمیله در حومه شهر بصره کشور عراق در حال احداث است.

“شرکت شامارا” کارفرمای اصلی و شرکت توسعه ۲ به نمایندگی از گروه مپنا، پیمانکار پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله است.

منبع:گروه مپنا

مطالب اخیر