981011

تحویل دائم واحد اول و تحویل موقت واحد دوم بخش بخار نیروگاه شیروان

تحویل دائم واحد اول و تحویل موقت واحد دوم بخش بخار نیروگاه شیروان

تحویل دائم واحد اول و تحویل موقت واحد دوم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان، در دی ماه ۹۸ به شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه ۲) ابلاغ شد.

با تحویل این دو واحد، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل دائم شرکت توسعه ۲ مپنا به ۷۹ واحد با ظرفیت ۱۱۸۸۳ مگاوات و تعداد واحدهای تحویل موقت این شرکت، به ۹۳ واحد با ظرفیت ۱۴۲۵۱ مگاوات رسید.

نیروگاه شیروان در کیلومتر ۱۵ جاده شیروان – مشهد مستقر است. این پروژه شامل احداث ۳ واحد بخار هر یک به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات است که در ساخت آنها از توربین‌های بخار E Type ساخت شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا، بویلرهای بازیاب حرارتی (HRSG) با مشعل اضافی ساخت شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا و سیستم برق و کنترل ساخت شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا استفاده شده است. سامانه خنک کننده بخش بخار این نیروگاه از نوع هِلِر خشک با برج بتنی است.

 کارفرمای پروژه، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی و مشاور کارفرما نیز شرکت مشانیر است.

 

منبع: اخبار گروه مپنا

 

 

مطالب اخیر