981217

تحویل دائم واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی گهران

تحویل دائم واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی گهران

تحویل دائم واحدهای اول و دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی گهران (گل گهرسیرجان)، در اسفند ماه ۹۸ ابلاغ شد.

با تحویل دائم واحد فوق، تعداد واحدهای نیروگاهی تحویل دائم توسط شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا در مجموع به ۸۹ واحد با ظرفیت ۱۳۵۱۷ مگاوات رسید.

نیروگاه سیکل ترکیبی گهران (گل گهرسیرجان)، در کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان – شیراز مستقر است.

این نیروگاه پس از نهایی شدن در دو قرارداد مهندسی و اجرا (EC) و تأمین تجهیزات(P) با شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه دو) به نمایندگی از گروه مپنا مبادله شده و بر اساس مفاد قرارداد، مدت زمان برای سنکرون واحد اول گاز ۱۸٫۵ ماه و واحدهای بعدی گاز به فاصله ۲ ماه، واحد بخار ۳۰ ماه، تحویل موقت ۲ ماه پس از سنکرون و تحویل دائم ۱۲ ماه پس از تحویل موقت تعیین شده است.

واحدهای این پروژه شامل دو بلوک سیکل ترکیبی است که تاکنون یک بلوک آن اجرا شده است.

ظرفیت واحدها شامل چهار واحد ۱۶۶ مگاوات توربین گاز و دو واحد۱۶۰ مگاوات توربین بخار و سیستم خنک کن ACC، پست و خط انتقال برق ۴۰۰ کیلو ولت است.

کارفرمای پروژه، شرکت گهر انرژی سیرجان و مشاور کارفرما نیز شرکت قدس نیرو است.

 

منبع: اخبار گروه مپنا

مطالب اخیر