990723

تامین برق مشترکین بالای ۵ مگاوات در بورس

تامین برق مشترکین بالای ۵ مگاوات در بورس

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، کلیه مشترکین صنعتی برق با مصرف بالای ۵ مگاوات موظف هستند، برق مورد نیاز خود را از طریق قراردادهای دوجانبه و یا سایر روش های متداول در بورس انرژی تامین نمایند.

تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۷/۱۶ هیات وزیران درخصوص “تکلیف کلیه مشترکین صنعتی برق با قدرت بالای ۵ مگاوات برای تامین آن”  توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

بر این اساس، کلیه مشترکین صنعتی برق با مصرف بالای ۵ مگاوات موظف هستند، برق مورد نیار خود را از طریق قراردادهای دوجانبه و یا سایر روش های متداول در بورس انرژی تامین نمایند.

بر مبنای این مصوبه، وزارت نیرو و شرکت بورس انرژی ایران موظفند زیرساخت‍‌های لازم را برای تامین برق سایر مشترکین از جمله مشترکین تجاری بالای ۵ مگاوات از طریق قراردادهای دوجانبه با روش های متداول بورس انرژی فراهم نمایند. به گونه ای که براساس یک برنامه زمان بندی شده ملی در دو سال آینده تمام مشترکین بالای ۱ مگاوات مشمول این تصویب نامه شوند.

لازم به تاکید است، ضوابط اجرایی این مصوبه توسط وزارت نیرو و با همکاری شرکت بورس انرژی ایران ظرف شش ماه تدوین و ابلاغ خواهد شد.

گفتنی است، در مواردی که تامین برق مصارف مازاد بر الگوی مصرف (به تشخیص وزارت نیرو) از مصارف کمتر از الگو قابل تفکیک باشد، مصرف مازاد بر الگو از طریق سازوکار این تصویب نامه تأمین خواهد شد.

پایگاه خبری مشرق نیوز

مطالب اخیر