تاریخچه شرکت

شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا با هدف سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه های صنعت برق شامل احداث و بهره برداری از نیروگاه ها، تولید انرژی های تجدید پذیر، تاسیسات انتقال و نیرو،‌ تاسیسات توزیع برق و همچنین حوزه های صنعت آب نظیر عملیات سد سازی،‌ تولید و تامین آب شرب و غیره تاسیس گردید.

سال ۱۳۷۰

تاسیس شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صـبا با هدف سرمایه‌گذاری درصنایع برق و آب کشور در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۱۶ تحت نام شرکت سرمایه‌گذاری ساتکاب (سهامی خاص) و شماره ثبت ۸۸۴۰۴ در‌‌‌‌ اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

سال ۱۳۸۲

تغییر نام شرکت

در سال۱۳۸۲ به موجب صورتجلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام نام‌‌ شرکت به شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی خاص) تغییر یافت.

سال ۱۳۸۳

تبدیل سهامی خاص به سهامی عام

درسال۱۳۸۳ براساس صورتجلسه مورخ ۱۳۸۳/۳/۳۰ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید.

سال ۱۳۹۰

ثبت شرکت نزد سبا

در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۹ باشماره ۱۰۹۰۳ در فهرست شرکت‌های ثبت شده تحت عنوان ناشر غیر بورسی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار‌ درج گردید.