99100703

بودجه دولت برای خرید برق از بخش خصوصی

بودجه دولت برای خرید برق از بخش خصوصی

وضعیت خرید برق تضمینی در بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که دولت در نظر دارد رقم ۶۹.۷ میلیارد تومان از بخش خصوصی، برق بخرد.

خرید تضمینی برق همیشه از دغدغه‌های بخش خصوصی در مواجهه با دولت بوده و با نوشتن بودجه‌های سنواتی، بخشی از این ارقام در قالب خرید تضمینی برق از سوی دولت پیش‌بینی و اعلام می‌شود. بخشی از مشکلات صنعت برق مربوط به بدهی‌های این صنعت است که در دو سال گذشته یک رقم ۴۲ هزار میلیارد تومانی برای آن اعلام شده بود.

اما نگاهی به بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بخشی از این مشکلات که همان خرید برق از بخش خصوصی است، پیش‌بینی و ارقام مربوط به آن اعلام شده است.

در بخش بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که بودجه بر اساس برنامه و فعالیت و بهای تمام شده در سال ۱۴۰۰ مشخص شده، برنامه‌های برقی دولت هم به چشم می‌خورد که شامل انتقال برق در شبکه تحت پوشش، خرید برق از بخش خصوصی و تامین برق مشترکین در سطح انتقال و فوق توزیع می‌شود.

نگاهی به آمار‌های این بخش نشان می‌دهد که دولت در نظر دارد در سال ۱۴۰۰ میزان خرید برق از بخش خصوصی را به ۲۲۳ میلیون کیلووات ساعت برساند. هزینه‌ای که دولت برای این بخش در نظر گرفته- هزینه واحد – معادل ۳۱۳ میلیون تومان و جمع هزینه‌ها حدود ۶۹.۷ میلیارد تومان است.

در بخش دیگر یعنی تامین برق مشترکین در سطح انتقال و فوق توزیع، هدف کمی ۱.۳ میلیارد کیلووات ساعت در نظر گرفته شده است. این برنامه‌ها تحت عنوان برنامه‌های توسعه امور برق در بودجه سال آینده به چشم می‌خورد.

بخش دیگر نیز مربوط به انتقال (ترانزیت) نیروی برق در شبکه تحت پوشش است که رقم ۱۹.۶ میلیارد کیلو وات ساعت برنامه‌ریزی شده که مجموع اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده برای این بخش، ۴۷۴.۵ میلیارد تومان است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی برق نیوز

مطالب اخیر