9904143

برنامه ریزی برای کاهش نیم درصدی تلفات در سال جاری

برنامه ریزی برای کاهش نیم درصدی تلفات در سال جاری

معاون هماهنگی توزیع توانیر از تک رقمی شدن تلفات شبکه توزیع برق کشور خبر داد و گفت: هدفی که برای سال جاری در این بخش تدوین شده این است که این میزان تلفات از ۹.۷۶ درصد به ۹.۲ درصد برسد و حدودا نیم درصد در سال جاری کاهش یابد.

غلامعلی رخشانی مهر، معاون هماهنگی توزیع توانیر اظهار داشت: برنامه‌ای در سال ۱۳۹۲ در وزارت نیرو و صنعت برق تدوین شده بود که برمبنای آن هدف‌گذاری شد تا تلفات را در بخش توزیع نیروی برق تک‌رقمی کنند.

وی افزود: در سال ۱۳۹۲ تلفات شبکه توزیع برق کشور ۱۴.۸۳ درصد بود و در طی سال‌های گذشته، اقدامات فنی در بخش شبکه و همینطور اقداماتی که برای ساماندهی برق‌دزدی‌ها و دست‌کاری کنتور‌ها در بخش غیرفنی تلفات لازم بوده صورت گرفته و در پایان سال ۱۳۹۸ برای اولین بار در تاریخ صنعت برق ایران، تلفات تک رقمی شد و به عدد ۹.۷۶ درصد رسید.

معاون هماهنگی توزیع توانیر تصریح کرد: هدفی که برای سال جاری در این بخش تدوین شده این است که این میزان تلفات از ۹.۷۶ درصد به ۹.۲ درصد برسد و حدودا نیم درصد در سال جاری کاهش یابد.

وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌ها و اقداماتی که در حال انجام است، قطعا این شرایط محقق خواهد شد و تلاش همکارانم در تمامی شرکت‌های توزیع به ثمر خواهد رسید و این کاهش نیم درصدی و رسیدن به رقم ۹.۲ درصد در تلفات شبکه توزیع در پایان سال جاری محقق می‌شود.

 

* سرمایه گذاری ۵ هزار میلیارد تومانی برای کاهش ۵ درصدی تلفات شبکه توزیع

رخشانی مهر با بیان اینکه “از سال ۱۳۹۲ تا امروز تلفات شبکه توزیع برق کشور حدود ۵ درصد کاهش یافته است”، گفت: برای تحقق این کاهش ۵ درصدی تلفات، ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کردیم و این سرمایه گذاری هم باعث کاهش تلفات شده و هم موجب شده که ۳۲۰۰ مگاوات نیروگاه جدید احداث نکنیم؛ در واقع این مقدار نیروگاه باید احداث می‌شد تا صرف تأمین برقی می‌شد که در تلفات شبکه توزیع برق هدر می‌رفت.

وی افزود: در واقع با سرمایه گذاری ۵۰۰۰ میلیارد تومانی در بخش کاهش تلفات شبکه توزیع و کاهش ۵ درصدی تلفات در این بخش، ۵۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی در بخش نیروگاهی و شبکه‌های انتقال صورت گرفته است.

معاون هماهنگی توزیع توانیر خاطرنشان کرد: همچنین با کاهش ۵ درصدی تلفات شبکه توزیع، ۱۶ میلیارد لیتر سوخت صرفه جویی شده و ۴۲ میلیون تن گاز آلاینده وارد هوای کشور نشده است.

 

منبع: پایگاه اطلاع­رسانی برق نیوز

 

مطالب اخیر