9805271

برق‌رسانی به ۳۲۰۰ روستا تا سال ۱۴۰۰

مجری طرح برق‌رسانی روستایی توانیر گفت:اکنون ۵۷هزارو۳۰۰روستا از نعمت برق برخوردار هستند

علی چهل‌امیرانی، با اشاره به اینکه ۲۱ میلیون نفر از جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کنند، گفت: برای ساکنان این مناطق که ۲۶ درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده‌اند حدود ۲۵۰ هزار کیلومتر شبکه برق در حوزه شرکت‌های توزیع ایجاد شده است.

وی با تاکید بر اینکه ۳۲ درصد شبکه کشور برای برق‌رسانی به روستاها ایجاد شده است، ادامه داد: در حال حاضر ۵۷ هزار و ۳۰۰ روستا با ۴.۵ میلیون خانوار از نعمت برق برخوردار هستند.

منبع:خبرگزاری مهر

مطالب اخیر