2222222-1

با رأی مجمع عمومی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران شد.

 

با رأی مجمع عمومی، مدیرعامل شرکت سرمایه­ گذاری صنایع برق و آب صبا عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران شد.

 

انتخابات هشتمین دوره هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران با حضور بیش از چهل کاندید از مدیران شرکت های عضو، عصر دیروز برگزار  شد که در نهایت ۱۱ نفر موفق به ورود به ترکیب هیأت مدیره بزرگ­ترین تشکل صنفی صنعت برق کشور شدند.

بالغ بر ۲۸۰ شرکت از اعضای واجد شرایط در این گردهمایی فعالان صنعت برق حضور داشتند تا علاوه بر بررسی عملکرد سندیکا، در انتخابات حساس سندیکا شرکت کنند که در نهایت جناب آقای دکتر جعفر جولا با کسب آرای لازم منتخب دوره هشتم هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران شد.

شایان ذکر است سندیکای صنعت برق در دوره­ های گذشته تلاش کرده است تا با تعامل با بخش دولتی برق و از طریق ایجاد ارتباط موثر با نهاد‌های قانونگذار و تصمیم گیر در بخش برق، به مطالبات بخش خصوصی بیش از پیش بپردازد. 

مطالب اخیر