14020715

انتقال بخشی از سهام شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا و شرکت مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا به سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام)

انتقال بخشی از سهام شرکت سرمایه‌­گذاری کارکنان گروه مپنا و شرکت مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا به سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام)

 

تعداد ۱.۳۰۳.۹۴۳.۶۳۰ سهم از سهام شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا متعلق به گروه مپنا و شرکت‌های وابسته در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ به شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام) واگذار شد که در نتیجه انجام این معامله درصد مالکیت شرکت  صبا در کارکنان مپنا به ۷۱ درصد رسید.

در راستای سیاست­های تکلیفی سهامداران به­منظور وصول بخشی از مطالبات سود سهام سنوات قبل و بر اساس توافقات انجام شده در خصوص تهاتر مطالبات مذکور با دارایی­های گروه مپنا، تعداد ۱.۳۰۳.۹۴۳.۶۳۰ سهم شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا معادل ۲۲/۳۶ درصد از کل سهام آن بر اساس قیمت تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری به شرکت سرمایه­گذاری صبا منتقل گردید. این معامله با توجه به پذیرش سهام شرکت کارکنان گروه مپنا در بازار توافقی فرابورس ایران، به صورت عمده توافقی و خارج از پایاپای انجام گرفت.

همچنین تعداد ۶۵۶.۵۳۵.۹۱۰ سهم شرکت مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا معادل ۲۸/۳ درصد از کل سهام این شرکت نیز به ارزش کارشناسی شده به شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام) واگذار شد.

مطالب اخیر